"Het Genkse bedrijf HP Pelzer, een toeleveringsbedrijf van Ford Genk, wil dat allochtone personeelsleden Nederlands spreken, ook in de refter. Drie overtredingen kunnen aanleiding geven tot ontslag," schreven we op 19 april op Trends.be. We vroegen specialist arbeidsrecht Roger Blanpain (KU Leuven) om een reactie.
...

"Het Genkse bedrijf HP Pelzer, een toeleveringsbedrijf van Ford Genk, wil dat allochtone personeelsleden Nederlands spreken, ook in de refter. Drie overtredingen kunnen aanleiding geven tot ontslag," schreven we op 19 april op Trends.be. We vroegen specialist arbeidsrecht Roger Blanpain (KU Leuven) om een reactie. TRENDS. Is hier iets nieuws aan de hand?ROGER BLANPAIN. "Men past gewoon de wet toe. Het Vlaamse decreet van 1973 moest erop toezien dat Nederlandstalige werknemers beschermd werden tegen hun Franstalige bazen. Hoewel deze zaak zich nu in een multiculterele sfeer bevindt, eerder dan een communautaire, blijft de bedoeling overeind: Nederlands is de voertaal binnen bedrijven." Moet de wet niet aangepast worden aan de nieuwe tijdsgeest?BLANPAIN. "Niet meteen, want een wet moet altijd in de 'goede zin' toegepast worden. Daarmee bedoelen we dat de wet moet worden toegepast in de geest waarmee ze geschreven is. ' Zijn met het grote Europa de zaken niet wat veranderd? BLANPAIN. "Het fenomeen van de Poolse loodgieter is natuurlijk nieuw. Je kan mensen met tijdelijke contracten moeilijk gaan verplichten om Nederlands te spreken. Voor vaste werknemers ligt dat anders." Is ontslag een gepaste maatregel bij herhaalde overtredingen?BLANPAIN. "In principe gaat het hier om een maatregel die betrekking heeft op de openbare orde. Een overtreding ervan in bedrijfscontext mag dan leiden tot een ontslag. Anderzijds is het belangrijk dat er voldoende in integratie wordt geïnvesteerd." "Als men in een multinational eist dat Engels de voertaal is, zou er geen haan naar kraaien. Maar nu het om allochtonen gaat en dus over meer exotische talen, heeft men de mond vol van discriminatie en zou alles toegelaten moeten worden. Twee maten en twee gewichten?" "Iedereen weet toch dat het op de werkvloer aanbevolen is om één taal te hanteren? Zowel voor de communicatie als voor de veiligheid is dat beter, en dus ook voor de prestaties." "En wat gebeurt er als de vreemde talen en dialecten zijn uitgebannen? Wordt het dan verplicht om foutloos Nederlands te spreken? Hier zijn alvast wat tips voor het bedrijf in kwestie. Foutief gebruik van de verleden tijd: twee stokslagen. Foutieve woordkeuze: 10 minuten eenzame opsluiting. Gebruik van germanisme of anglicisme: 3 euro inhouden op het salaris. Bij herhaalde overtredingen volgt uiteraard ook ontslag."