De Nederlandse inkoopcombinatie Euretco neemt een 24 %-participatie in zijn Belgische collega Hobo Faam. Die wil van de Nederlanders wat financiële kracht, maar vooral retail-knowhow meepikken.
...

De Nederlandse inkoopcombinatie Euretco neemt een 24 %-participatie in zijn Belgische collega Hobo Faam. Die wil van de Nederlanders wat financiële kracht, maar vooral retail-knowhow meepikken."Als de euro straks de wisselkoersen onder tafel veegt, verdwijnt voor de mastodonten van inkoopverenigingen uit andere EU-landen de laatste hinderpaal om ook in België op grote schaal zelfstandigenzieltjes te komen winnen. Daar moeten wij ons tegen wapenen," zegt Guido Vandenabeele, algemeen directeur van Hobo Faam, de enige multisectorale inkoopcombinatie in ons land. De facturen aan zijn 450 leden zelfstandige detailhandelaars uit branches als kleding, schoenen, lederwaren, sportartikelen, speelgoed, wooninrichting waren vorig jaar samen goed voor 2,4 miljard frank (exclusief BTW) ; het nettoresultaat komt allicht in de buurt van noch winst noch verlies. "If you can't beat them, join them" was het devies. Op 19 december jl. werd met de grote Nederlandse (en eveneens multisectorale) zelfstandigenorganisatie Euretco (omzet '97 : 1,8 miljard gulden ; 2119 aangesloten ondernemers) een letter of intent getekend die stipuleert dat Euretco 50 miljoen frank kapitaal aandraagt, en zo zijn participatie van 13,4 % in de nv Hobo Faam optrekt tot 24 %. Euretco zelf is voor 70 % in handen van zijn aangesloten zelfstandige handelaars, de overige 30 % zit bij de twee pensioenfondsen van de organisatie en bij het personeel van de centrale. De bestaande maar ietwat slapende 13,4 %-deelneming die Euretco aanhield, was er in 1992 gekomen toen Hobo Faam de kleinere Belgische inkoopgroepering Sambel (aankoop voor sportzaken) en haar dochter Toy Partners (idem voor speelgoedwinkels) overnam van de Nederlanders, en deels betaalde met Hobo Faam-aandelen. Met de nu verhoogde participatie zal Euretco actiever betrokken zijn in het beleid van Hobo Faam, via twee vertegenwoordigers (op vijf) in de raad van bestuur. Een achtergestelde lening die tegelijk verstrekt wordt, kan "onder bepaalde voorwaarden" trouwens worden omgezet in nog meer aandelen voor Euretco, dat zo op termijn aan 45 % zou komen. Maar zowel in Nederland als op de Hobo Faam-zetel in Groot-Bijgaarden wordt benadrukt dat de (Belgische) zelfstandige ondernemers die aangesloten zijn bij Hobo Faam (middels een aandeel van 200.000 frank in de cv Hobo of de cv Faam die samen de nv controleren) de eerste viool blijven spelen. NEDERLAND STAAT VERDER.Wat is dan de bedoeling van de operatie ? Ten eerste, de financiële middelen van Hobo Faam versterken. De centrale betaling die de inkooporganisatie voor zijn leden verricht, houdt niet alleen een debiteurenrisico in, maar vereist vooral ook een grote voorfinanciering, waarvoor deels een beroep wordt gedaan op de banken. Maar die zijn momenteel niet zo happig om kredieten te verstrekken in de sector van de zelfstandige detailhandel. Dus was de geldelijke inbreng van Euretco erg welkom."Bovendien," zegt Vandenabeele, "heeft Nederland inzake retail-ontwikkelingen enkele jaren voorsprong op België, en zullen wij van de knowhow van Euretco dat net als wij hoofdzakelijk actief is in kleding, sport en wooninrichting kunnen profiteren in onze evolutie van een inkoopgroepering naar een organisatie die ondersteunende diensten verleent aan zelfstandige winkeliers." Immers, opdat de zelfstandige detailhandel de strijd tegen de grote ketens zou overleven, is collectief aankopen niet meer voldoende. Samenwerking inzake marketing, consumentenonderzoek, informatisering enzovoort wordt een essentiële functie, liefst nog aangevuld met faciliteiten qua fiscaal advies, management consultancy, verzekeringen en dergelijke meer."Wij zitten halverwege dat traject, Euretco heeft het al helemaal afgelegd," zegt Vandenabeele. "Tegenover de oprukkende wereldmerken à la Nike of Levi's en de private labels van grote winkelketens wordt het almaar belangrijker dat zelfstandige detailhandelaars samen ook hun eigen merk ontwikkelen, waarop de broodnodige marge te realiseren valt. Ruimer nog : we moeten naar gezamenlijke marketingconcepten, gezamenlijke winkelformules. Vergelijk het met franchising, maar dan vanuit de basis gegroeid." Hobo Faam heeft in enkele van zijn branches al zo'n formule Tapijtmeesters, Babyworld, Sport 2000, Pantashop , Euretco is volledig georganiseerd rond dergelijke winkelconcepten. Sterker nog : het is voor een aantal van die zelf ontwikkelde formules resoluut als franchisegever gaan optreden. En het haalt zijn rendabiliteit niet meer alleen uit de centrale financieringsactiviteiten, maar ook uit zijn marketing- en andere adviesfuncties. Ander punt waarop de Nederlanders grote voorsprong hebben : Euretco vervult ook zélf een leveranciersfunctie in het mode- en sportgebeuren : "huisstilisten" ontwerpen een eigen collectie, waarvan de aanmaak wordt uitbesteed, veelal in Azië ; de controle op die productie verloopt via het Euretco-kantoor in Hongkong, waar maar liefst dertig mensen werken.NIEUWE FORMULES ?Wat heeft Euretco nu zelf op het oog met zijn grotere participatie in Hobo Faam ? Van Wegen : "Dat we in tandem meer aankoopgewicht in de schaal leggen tegenover leveranciers, dat er synergie-effecten ontstaan, en dat we op termijn misschien sommige van onze Nederlandse winkelformules ook bij jullie kunnen introduceren. We hebben bijvoorbeeld Profile, een concept voor de fietsenhandel, wat in België nog niet bestaat. En één Belgische handelaar heeft onze Vivante-formule voor de kleinere algemene decoratiezaak al geadopteerd. Maar nogmaals, we willen niks bruuskeren. Pas wanneer er vanuit de Belgische markt vraag komt naar een van onze formules, zullen we zo'n introductie samen met Hobo Faam bestuderen." R.P. GUIDO VANDENABEELE (HOBO FAAM) Wij halen profijt uit de voorsprong van de Nederlanders inzake retail-ontwikkelingen.