De Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen blijven dreigen met een juridische blokkering van de verdieping van de Westerschelde, als er geen 600 hectare landbouwgrond integraal wordt ontpolderd. De uitdieping van de vaargeul tot 13,10 meter is van fundamenteel economisch belang voor de Antwerpse haven. Ze laat toe om containerschepen onafhankelijk van het getij de haven binnen te loodsen. Normaliter gaan vandaag de baggerwerken aan Vlaamse zijde van start.
...

De Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen blijven dreigen met een juridische blokkering van de verdieping van de Westerschelde, als er geen 600 hectare landbouwgrond integraal wordt ontpolderd. De uitdieping van de vaargeul tot 13,10 meter is van fundamenteel economisch belang voor de Antwerpse haven. Ze laat toe om containerschepen onafhankelijk van het getij de haven binnen te loodsen. Normaliter gaan vandaag de baggerwerken aan Vlaamse zijde van start. Vincent Klap van de Zeeuwse Milieufederatie beroept zich op een Nederlands-Vlaamse afspraak om de Westerschelde te verdiepen en 600 hectare als natuur 'terug te geven' aan het water (ontpolderen). Er zijn ook indijkingwerken voorzien tegen overstroming. Die akkoorden werden op 21 december 2005 in vier verdragen gegoten - de zogenaamde 'Scheldeverdragen' - waarvan de ratificatie vorige dinsdag op de agenda van de Tweede Kamer stond. In Nederland rees zwaar politiek verzet tegen de onteigening van de polders. De uitvoering van de akkoorden loopt ook stuk op de weigering van een Belgische grootgrondbezitter, Gery De Cloedt, die 290 hectare van de bewuste gronden bezit en weigert te verkopen. "Niet ontpolderen is onaanvaardbaar voor ons", stelt Vincent Klap. Ook de Vlaamse verenigingen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunen hem daarin. Komt de ontpoldering er niet, dan dreigen de natuurverenigingen met procedures die de verdieping van de Schelde aan Nederlandse zijde zouden blokkeren. Om uit de politieke impasse te komen, volgde de voorbije maanden druk informeel overleg tussen Nederland en Vlaanderen. Als oplossing werd een 'interpretatieve verklaring' gekoppeld aan de verdragen die Nederland tijd geeft tot 2010 om het natuurherstel langs de Westerschelde effectief uit te voeren. Blijkt halverwege 2009 dat dit niet kan met 'vrijwillige grondverwerving', dan komt de kwestie terug voor de Tweede Kamer. Vincent Klap van de Zeeuwse Milieufederatie wil niet zo lang wachten. Hij stelt een ultimatum. "In april of mei 2008 wordt de vergunning afgeleverd voor de uitbaggering van de vaargeul op Nederlands grondgebied. Als dan blijkt dat er geen ernstige stappen zijn gedaan om de Hedwigepolder te onteigenen, dan stappen we naar de rechter", zegt hij. Voor de baggerwerken is 100 miljoen euro opzijgezet. Die worden volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid. De verwachting is dat de werken tegen uiterlijk eind 2009 zijn afgerond. De verdieping moet de Antwerpse haven de mogelijkheid bieden om haar achterstand in containerverkeer uit het Verre Oosten ten opzichte van Rotterdam en Hamburg in te halen. P.D.