MEGATRENDS.
...

MEGATRENDS.John Naisbitt, de auteur van de best-seller "Megatrends", kijkt in zijn nieuwe boek naar Azië. Hieronder schetst hij de kernideeën uit "Megatrends Asia : The eightAsian megatrends that are changing the world".In de jaren '90 is Azië volwassen geworden, en naarmate het jaar 2000 nadert, zal het ekonomisch, politiek en kultureel de dominante wereldregio worden. De modernizering van Azië zal de wereld blijvend transformeren.Tot in de jaren '90 draaide alles rond het Westen. Het Westen bepaalde de spelregels. Ook Japan werd tijdens zijn ekonomische opkomst door die regels bestuurd. Nu echter maken de Aziaten de rest van Azië hun eigen regels en zal het niet lang meer duren voor ze heel het spel bepalen. Zelfs Japan zal achterblijven, terwijl de landen van Zuidoost-Azië, aangevoerd door de "overzeese" etnische Chinezen, steeds meer ekonomische invloed verwerven. Het Aziatische fenomeen dat in het Westen het slechtst wordt begrepen is de rol van die overzeese Chinezen die uit mainland-China zijn uitgeweken naar Taiwan, Hongkong, Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Thailand... en Vancouver, Los Angeles, Londen. Deze mensen, de suksesrijkste ondernemers ter wereld, zijn de macht die Azië naar de ekonomische dominantie zal stuwen. Voor het eerst groeit hier een geest van samenwerking met het oog op gezamenlijk ekonomisch voordeel, een nieuwe Aziatische koöperatie. De katalysator is de vrije markt. Het oude Azië werd verdeeld door kultuur, taal, politieke ideologie, godsdienst, filozofie en geografie. Het nieuwe Azië, gegroeid uit de ekonomische integratie, de technologie (vooral in de telekommunikatie), het reizen en de mobiliteit, zal steeds meer op één samenhangende regio gaan lijken. Het Aziatische bewustzijn groeit. Men moet de modernizering van Azië niet zien als de verwestersing van Azië, maar als een modernizering op de "Aziatische manier".Het Westen heeft het Oosten veel harder nodig dan omgekeerd. Van India tot Japan, van bezuiden de vroegere Sovjet-Unie tot Indonesië, herbergt het Aziatische kontinent nu meer dan de helft van de wereldbevolking. Over vijf jaar of nog vroeger zullen meer dan de helft van die Aziatische gezinnen in staat zijn een aantal konsumptiegoederen te kopen : koelkasten, televisietoestellen, wasmachines, computers, cosmetica enzovoort. Ongeveer een half miljard Aziaten zullen lid zijn van wat wij de middenklasse noemen. Die markt is ongeveer zo groot als de VS en Europa samen.Veel Aziaten denken dat ze het Westen op lange termijn konkurrentieel zullen verslaan, omdat ze geen sociale zekerheid en geen van de andere uitingen van de welvaartstaat hebben (of willen hebben).In Azië doppen de families hun eigen boontjes en ligt de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid. De Aziaten vinden het idee dat een centrale regering zich in het gezinsleven mengt onvoorstelbaar en afschuwelijk. Het koncept van de zorg voor de familie verklaart waarom de spaarquote in vrijwel alle Aziatische landen 30 % of meer bedraagt. Azië is buitengewoon gehecht aan de gezinswaarden en de onafhankelijkheid.De Aziaten denken niet alleen dat de dure welvaartstaat een zware last vormt voor het konkurrentievermogen, maar beweren ook dat hij het belang van de familie ondermijnt en tot buitenechtelijke geboorten leidt (in de VS worden 30 % van de kinderen buiten het huwelijk geboren, in Maleisië 2 %), tot hoge echtscheidingscijfers, misdaad, verlies van zelfstandigheid en lagere akademische prestaties.ACHT TRENDS.Hieronder tekenen we kort de acht belangrijke verschuivingen die vandaag in Azië plaatsvinden :- Van nationale staat naar netwerk. Het Japanse overwicht heeft zijn hoogtepunt bereikt. De relatieve ekonomische positie van het land in Azië en in de wereld is aan een lange terugval begonnen. De macht van de Japanse nationale staat moet wijken voor de dynamische samenwerking van het Chinese netwerk. De besluitvorming in Azië wordt nu geleid door beschouwingen over China en de overzeese Chinezen, naarmate China centraal wordt voor heel de regio van de Stille Oceaan. Toch zal niet China maar het netwerk van de overzeese Chinezen de regio overheersen.- Van export naar konsumptie. De Aziatische ekonomieën zijn gebouwd op de export, maar zullen steeds meer gevoed worden door de uitgaven van de konsumenten en van de opkomende middenklasse. Tegen het jaar 2000 zal Azië ongeveer een half miljard mensen tellen die behoren tot wat wij meestal de middenklasse noemen.- Van westerse invloed naar de Aziatische manier. De modernizering van Azië zal de belangrijkste ontwikkeling zijn van de jaren '90 en de eerstkomende decennia. Het Westen wordt in de ekonomische konkurrentiestrijd gehandicapt door de zware last van de welvaartstaat, die het Oosten niet wenst over te nemen. Voor de Aziaten staan nu in alle aspekten van het leven nieuwe opties open.- Van overheidskontrole naar marktkontrole. De ekonomieën van de regio zijn overgegaan van overheidsdirigisme naar het spel van de vrije markt. Dit voedt een explosie van de ekonomische groei en opportuniteiten. Tegelijkertijd is tussen de landen van Azië een ekonomische samenwerking en koördinatie zonder voorgaande ontstaan.- Van dorpen naar supersteden. De migratie van de landelijke gebieden naar de steden verloopt in Azië met een verrassende snelheid. Deze verstedelijking transformeert Azië en stuwt het naar de volgende stap in zijn ontwikkeling : de agrarische maatschappijen veranderen in samenlevingen die gedomineerd worden door de telekommunikatie en de informatie.- Van arbeidsintensieve technologie naar spitstechnologie. We zien een dramatische verschuiving van arbeidsintensieve landbouw en fabrikage naar uiterst moderne technologie in de produktie en de dienstverlening. Deze ontwikkeling komt het sterkst tot uiting in de stormloop naar computers en telekommunikatie.- Van mannelijke overheersing naar de opkomst van de vrouw. De verschuiving weg van de mannelijke overheersing is het duidelijkst zichtbaar in de toename van het aantal vrouwelijke ondernemers in heel Azië. In China zijn 25 % van de ondernemers vrouwen. Vrouwen nemen op totaal nieuwe manieren deel aan alle aspekten van het leven in Azië, als kiezers, konsumenten en arbeidskrachten.- Van het Westen naar het Oosten. Vroeger was de wereld de westerse wereld. Vandaag dwingen de mondiale trends ons een nieuwe realiteit onder ogen te zien : de opkomst van het Oosten. Het wordt de oosterlingen en sommige westerlingen duidelijk dat wij evolueren naar een aziatizering van de wereld. De mondiale invloedsas is verschoven van West naar Oost. Ooit lag het centrum van de wereld in Azië en het keert er nu naar terug.ÞATKÞJOHN NAISBITTþ(c) The Far Eastern Economic Review.JOHN NAISBITT "Ooit lag het centrum van de wereld in Azië, en het keert er nu naar terug. "