De voorbije twee jaar is de Belgische biofarmagroep UCB erin geslaagd om maar liefst drie nieuwe - en beloftevolle - geneesmiddelen te ontwikkelen. Cimzia mag al sinds 2008 in de Verenigde Staten worden verkocht voor de behandeling van de ziekte van Crohn. Vorig jaar kreeg het in de Verenigde Staten en Europa groen licht voor de verzorging van reumatoïde artritis. Vimpat kwam in 2008 in Europa en in 2009 in de Verenigde Staten op de markt. Net zoals Keppra, een vorig topproduct van UCB, is Vimpat een geneesmiddel tegen epilepsie. Ten slotte is er Neu...

De voorbije twee jaar is de Belgische biofarmagroep UCB erin geslaagd om maar liefst drie nieuwe - en beloftevolle - geneesmiddelen te ontwikkelen. Cimzia mag al sinds 2008 in de Verenigde Staten worden verkocht voor de behandeling van de ziekte van Crohn. Vorig jaar kreeg het in de Verenigde Staten en Europa groen licht voor de verzorging van reumatoïde artritis. Vimpat kwam in 2008 in Europa en in 2009 in de Verenigde Staten op de markt. Net zoals Keppra, een vorig topproduct van UCB, is Vimpat een geneesmiddel tegen epilepsie. Ten slotte is er Neupro, dat wordt ingezet tegen de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom . In de eerste helft van 2010 leverden die drie producten een omzet van 177 miljoen EUR op - een stijging van 138 % vergeleken met het eerste semester van 2009. Vooral Cimzia (+240 %) maakte een mooie sprong voorwaarts. Eerder dit jaar maakte UCB schattingen bekend van de piekverkopen die het verwacht van die 'kernproducten'. Volgens die berekening houdt Cimzia het grootste potentieel in, met een geschatte piekverkoop van 1,5 miljard EUR. De groep denkt dat ook Vimpat de status van blockbuster (jaarlijkse verkopen boven 1 miljard) verwerft, met een mogelijke piekverkoop van 1,2 miljard EUR. Voor Neupro zijn de verwachtingen met 400 miljoen EUR iets minder hooggespannen. Als alles naar wens gaat, moeten die drie nieuwe producten UCB dus een indrukwekkende 3,1 miljard EUR opleveren. Die potentiële piekverkopen zijn nog niet voor morgen. Ze worden vooral in de tweede helft van dit decennium verwacht. Waarom is UCB tegenwoordig dan zo'n achterblijver op de beurs? De omzet van de biofarmagroep steunde lange tijd op twee sterproducten: Zyrtec (tegen allergie) en Keppra (tegen epilepsie). In 2007 verviel het patent op Zyrtec in de Verenigde Staten, in Europa was dat al eerder gebeurd. De verkoop van het geneesmiddel daalde tot 150 miljoen EUR (-12 % op jaarbasis) in de eerste zes maanden van dit jaar. Nog belangrijker is de omzetdaling van Keppra, waarvan het patent in de Verenigde Staten is verlopen. In de eerste helft van 2010 bracht dat product nog 460 miljoen EUR op, wat neerkomt op 32 % van de totale omzet van UCB. Keppra haalde zijn piekverkoop in 2008 met 1,27 miljard EUR. In Europa zal het patent op dat product geleidelijk aan vervallen vanaf de tweede helft van 2010. UCB zit dus nog in een overgangsperiode, waarin de snel stijgende verkopen van de drie nieuwe geneesmiddelen de dalende verkopen van de twee vroegere toppers moeten compenseren. Om die reden houdt UCB vast aan een vrijwel stabiele omzet van 3 miljard EUR voor dit jaar en een winst per aandeel van 1,76 EUR. Vanaf 2012 lijkt UCB echter klaar voor een nieuwe groeifase. Er zitten trouwens nog enkele andere beloftevolle producten in de pijplijn. Tegen 25 EUR (de boekwaarde!) vinden we UCB een koopwaardig aandeel. (C)Danny Reweghs