Europa beleefde na de Tweede Wereldoorlog een tijd van grote vooruitgang, maar in de jaren zeven...

Europa beleefde na de Tweede Wereldoorlog een tijd van grote vooruitgang, maar in de jaren zeventig begon het tij te keren. In de eerste periode was het beleid gericht op de gemeenschap, in de tweede was het (neo)liberaal. Sinds 2008 verkeert dat regime in een diepe crisis. Volgens Mark Elchardus is het tijd voor een reset met een herstel van democratie en een vreedzamer wereld.