Na de aanslagen is de onzekerheid in onze samenleving gebleven. Ten tijde van de aanslagen van ...

Na de aanslagen is de onzekerheid in onze samenleving gebleven. Ten tijde van de aanslagen van 22 maart zat het CD&V-parlementslid Veli Yüksel in de kamercommissie Terrorismebestrijding. Vanuit die expertise benadrukt hij de noodzaak van een betere organisatie van onze veiligheid. Repressie, ontrading en deradicalisering zijn noodzakelijk, maar onvoldoende.