Eind maart nam het parlement een wet aan die de arbeidsinspectie meer ruimte geeft om via mysterycalls of praktijktesten discriminatie bij sollicitaties op te sporen. Arbeidsrechtadvocaat Evelien Jamaels (Crowell & Moring) waarschuwt bedrijven dat het deze keer menens is.
...

Eind maart nam het parlement een wet aan die de arbeidsinspectie meer ruimte geeft om via mysterycalls of praktijktesten discriminatie bij sollicitaties op te sporen. Arbeidsrechtadvocaat Evelien Jamaels (Crowell & Moring) waarschuwt bedrijven dat het deze keer menens is. 1. Mysterycalls of praktijktesten om discriminatie bij sollicitaties op te sporen, zijn al sinds 2018 mogelijk. Wat verandert er? EVELIEN JAMAELS. "Arbeidsinspecteurs mochten enkel onder een valse naam solliciteren als ze objectieve aanwijzingen hadden dat een bedrijf discrimeerde. Er moest daar ook een klacht of melding over zijn. Bovendien moest via datamining discriminatie worden aangetoond, bijvoorbeeld dat in het bedrijf erg weinig personeel van allochtone afkomst werkte. Door die cumulatieve voorwaarden waren mysterycalls vooral een symbolisch wapen. Door de wetswijziging moet slechts één van de drie voorwaarden vervuld zijn voor de inspecteurs, na goedkeuring door de procureur of het arbeidsauditoraat, in actie kunnen schieten." 2. Welke bedrijven kunnen gecontroleerd worden en hoe? JAMAELS. "Als een groot bedrijf bijvoorbeeld in een multiculturele grootstad enkel blanke mannen aanwerft, kan dat een objectieve aanwijzing van discriminatie zijn. De arbeidsinspectie kan dan enkele sollicitatiebrieven sturen door autochtone mannelijke, vrouwelijke en allochtone kandidaten met een vergelijkbaar profiel. Inspecteurs kunnen ook persoonlijk solliciteren met een vals cv." 3. Wat als het bedrijf inderdaad discrimineert? JAMAELS. "De rechtbank kan een geschikte kandidaat, die door deze praktijk niet werd aangeworven, zes maanden loon voor de baan in kwestie toewijzen als schadevergoeding."