Hongkong.
...

Hongkong." East is East, and West is West, and never the twain shall meet," schreef Kipling, maar dat gaat niet op voor de 26-jarige Rizal Wijono, die mee aan de wieg staat van het departement International Trade & Finance van de Belgian Bank in Hongkong. Die zetel van Generale Bank, beter bekend onder de Chinese benaming Wah Pei, is een begrip in de Britse kroonkolonie. Rizal Wijono is een "Chinees-Indonesische Belg" : op zesjarige leeftijd kwam hij naar België met zijn ouders, Indonesische staatsburgers maar afkomstig uit Zuid-China. "Ik ken dat banaangevoel," grapt hij, "geel vanbuiten, wit vanbinnen." Dat maakt dat hij de westerse én de oosterse mentaliteit perfekt doorgrondt en moeiteloos in beide sferen evolueert : "Thuis bleven we Indonesisch spreken ; mijn Chinese roots helpen om me in te leven in de Chinese mentaliteit en tegelijk ben ik opgevoed en opgeleid volgens westerse begrippen en gewoonten. Balanceren tussen verschillende kulturen en situaties die voor de enen of voor de anderen niet meteen duidelijk zijn, is verrijkend. Er bestaan ook opvallende verschillen tussen Chinezen onderling en de Overzeese Chinezen die de drijvende kracht vormen achter de opbloei van de ekonomie in de Pacific en het bedrijfsleven in de regio domineren." Voor Wijono is multikulturalisme geen holle modieuze slogan. De jonge afgestudeerde TEW'er van Ufsia introduceert westerse bedrijven op de Chinese markt en maakt gebruik van kontakten in de business community van Hongkong. Als sekretaris van de Belgian Business Association, de plaatselijke vereniging van Belgische zakenlui, is hij goed geplaatst om Belgische ondernemers wegwijs te maken. Wijono is ook nauw betrokken bij de plannen van Belgian Bank om in China een volwaardige branch te ontwikkelen. Anders dan de 3 % overzeese Chinezen die de financiële touwtjes van Indonesië in handen hebben, waren Rizals ouders van bescheiden afkomst. Ze verkozen Indonesië eind de jaren '60 te verlaten toen de anti-Chinese stemming er hoog oplaaide. Vader Wijono vond een baan bij sigarettenproducent Philip Morris in het Nederlandse Rosendaal maar vestigde zich met zijn gezin in Antwerpen. "We waren geen rijke overzeese Chinezen, maar kleine immigranten en van jongsaf ervan doordrongen dat je moet vechten om in het leven vooruit te komen. Mijn broer werd chirurg in Brasschaat en mijn zus tandarts in Brussel. Ik voelde echter een drang om het land van mijn voorouders te verkennen." Dat gebeurde, na een eerste tussenstop in Calcutta, India, waar Rizal voor Ufsia een MBA-programma opstartte. In de jaren '93 en '94 verrichtte hij marktprospektie voor Belgische bedrijven in China, studeerde aan de Xiamen-universiteit en kreeg hij het Mandarijns onder de knie. "Zodra ik in Azië aankwam, wist ik dat ik hier zou blijven. De positieve ingesteldheid en het dynamisme van de mensen hebben mij definitief bekoord." RIZAL WIJONO (BELGIAN BANK) Oost en West samenbrengen.