Wil Peeters II de economie van Vlaanderen aan lagerwal of aan hogerwal brengen? Een mooie test is wat de nieuwe regering durft met Myrrha en de atoomstroom.
...

Wil Peeters II de economie van Vlaanderen aan lagerwal of aan hogerwal brengen? Een mooie test is wat de nieuwe regering durft met Myrrha en de atoomstroom. Is de Vlaamse regering een equipe van muizen of mannen? Hoe minder Groen! in een ploeg, hoe hoger de mannelijkheid. Van een partij van wie de top in apenpakjes de green new deal verdedigt in de kiesperiode, en buiten de kiesperiode spuwt op de markteconomie en de ondernemingen, is niks te verwachten. De Vlaamse new left, die zeer old left ruikt, is wereldvreemd en zijn non-conformisme is gestoeld op onkunde. Bij de federale regering zijn de muizen in de meerderheid. Minister van Energie, Paul Magnette (PS), blijft zich schlemielig in bochten wringen om zijn obsessie tegen kernstroom te handhaven en in dezelfde beweging boycot hij vooralsnog het meest belovende innovatieproject in Vlaanderen: Myrrha, de proefreactor voor centrales van de vierde generatie in het federale Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Myrrha is een internationaal samenwerkingsverband dat groeit. Het kan van Mol, waar de hoofdactiviteiten zullen plaats hebben, een CERN van het nieuwste vreedzame atoom maken. Myrrha is hoge wetenschap en genereert jobs met pakken toegevoegde waarde voor landgenoten en buitenlanders. Voor de socialistische en nationalistische partij die PS is, blokkeert Magnette de enige energievorm die zal beletten dat ons licht de volgende generaties niet flikkert of uitdooft: stroom uit atoomcentrales. Hij doet dat uit domheid en om Ecolo te bekampen. Myrrha raakt hem en de Waals-Brusselse nationalisten van de PS niet. Myrrha zal langs de foute kant van België staan - Vlaanderen - en dat is het territorium van de tegenstander of de vijand. Door het verzet van Magnette en konsoorten - ook bezig geweest met het kraken van veldonderzoek voor populieren van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie - nadert het ogenblik dat Kris Peeters ten eerste zelf geld moet investeren in Mol en Myrrha, en ten tweede federaal premier Van Rompuy zal moeten dwingen om zijn regeerakkoord (fondsen voor Myrrha) uit te voeren. Myrrha gaat vooraf aan centrales met minder uranium, minder afval en nuttige nevenproducten: radio-isotopen. In augustus bezoekt een internationale commissie het kerncentrum. Politiek Vlaanderen is uitgenodigd, want de wereld weet dat België relatief sterke deelregeringen krijgt, een instortende federale regering heeft en een kaduke nationale toekomst. De Groenen behoren tot de zelfverklaarde culturele elite en die heeft al lang haar antipathie voor investeren in technologie tot een hoofdmotief gemaakt. De bankencrisis is het gedroomde excuus om het welzijnsscheppende kapitalisme en de vrije markt te versmoren onder nieuwe reglementen, controles, ambtenaarlijkheid. De jongste analyse van de Organisatie voor EconomischeSamenwerking en Ontwikkeling (OESO) over wat te doen - Policy Responses to the Economic Crises: Investing in Innovation for Long Term Growth (10 juni 2009) - signaleert een zorgwekkende daling van de centen voor vernieuwing (R&D) bij de ondernemingen en de overheid. Wel wordt 52 keer op 37 bladzijden de kmo aanbeden. Niks tegen kmo's, maar het zijn geen hoofdmotoren van de innovatie. De OESO schrikt van big science, van groots, durvend denken en steunt de muizen. De klemtoon van de huidige internationale bestedingen zijn: euro's en dollars voor wankelende banken, voor infrastructuur en overgesubsidieerde energiefoefjes. Kleinschaligheid is bij dat laatste troef en heel veel klein samen is altijd klein en het bezet het allerstuitendste: de schaarse ruimte. De volgende generatie zal de inplanting van die mottige windmolens in het overvolle Vlaanderen betreuren en omdraaien met bulldozers. Peeters II heeft een Vlaamse energieonderneming op het oog, stijl Telenet - ooit gestart als Flanders Telenet, maar van de toenmalige angsthazen in de Vlaamse regering moest 'Flanders' weg. Soit. Flanders Energy, laten we de baby voorlopig zo dopen, groepeert de groenige initiatieven van overheids-Vlaanderen en zal miljoenen euro rapen. Coördinatie en professionalisering zijn prima, wel doet Peeters II daarmee een modieus zwaktebod. Hoeveel studies zijn nog nodig om te bewijzen dat alternatieve energie altijd bijkomstig zal blijven? De Europese wens om tegen 2020 een vijfde duurzame energie te produceren met zonnecellen, windmolens en biobrandstof is bull-shit. Emotioneel en electoraal. Wie een schoner milieu met minder emissies wil, kiest met verstand en dus voor kernenergie. Wie losser wil van de islamisten en hun olie, kiest met verstand en dus voor kernenergie. Met Myrrha positioneert Vlaanderen zich als pionier van propere, zuinige en politiek veiligere energie. Is Kris Peeters een man of een muis? DE AUTEUR IS VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD VAN TRENDS Frans CrolsDe Vlaamse energiemaatschappij van Peeters II is een modieus zwaktebod. Pure emotie.