De Unileversite in Vorst, een terrein van ongeveer negen hectare, vormt beslist een van de belangrijkste operaties op de Brusselse markt in 2007. De bevak Montea (De Pauw) en de projectontwikkelaar Banimmo (Affine) verwierven het voor 42,5 miljoen euro. Industriële en logistieke gebouwen nemen er 24.936 m2 van in. Kantoren zijn goed voor 13.608 m2.
...

De Unileversite in Vorst, een terrein van ongeveer negen hectare, vormt beslist een van de belangrijkste operaties op de Brusselse markt in 2007. De bevak Montea (De Pauw) en de projectontwikkelaar Banimmo (Affine) verwierven het voor 42,5 miljoen euro. Industriële en logistieke gebouwen nemen er 24.936 m2 van in. Kantoren zijn goed voor 13.608 m2. Montea (Euronext/Mont), een immobiliënmaatschappij die gespecialiseerd is in logistiek en semi-industrieel vastgoed, legde op 27 december de laatste hand aan de overeenkomst met Unilever Belgium bvba en BFO Holdings BV. Unilever Belgium bvba draagt heel zijn Belgische activiteitstak vastgoed over aan de bevak Montea. Die activiteitstak omvat de hele site van ongeveer 87.000 m2 in Vorst, die toebehoort aan Unilever Belgium. Naast het kantoorgebouw (13.608 m2), dat inmiddels door Montea voor 25,5 miljoen euro overgedragen werd aan Banimmo, omvat de site nog een heleboel andere onroerende activa zoals: een traditionele opslagplaats van 7100 m2 die gebruikt wordt door Unilever, 10.430 m2 aan koelruimte die beheerd wordt door het logistiek bedrijf Christian Salvesen, een industrieel gebouw van 5360 m2 dat ingenomen wordt door de Liptonfabriek, een polyvalente ruimte van 2046 m2 die gebruikt wordt als restaurant en vergaderzaal, en parkeerplaats voor 518 auto's en 28 vrachtwagens. Na de overdracht van het kantoorgebouw aan Banimmo komt de operatie voor Montea neer op een totale investering van 17 miljoen euro en een toename van de waarde van zijn vastgoedportefeuille met meer dan 12 %. Het totaal van de vastgoedactiva van Unilever Belgium zal worden overgedragen aan Montea op basis van een waardering van 42,5 miljoen euro. Montea zal ook de schulden ten belope van ongeveer 20,5 miljoen euro overnemen en zal de inbreng vergoeden met de uitgifte van aandelen voor een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro. Unilever Belgium zal alle industriële en logistieke gebouwen blijven huren in het raam van een 'triple net'-huurcontract (alle lasten, de zware herstellingen inbegrepen, worden gedragen door de huurder) met een gemiddelde vaste looptijd van 8 jaar. In het geval van de fabriek gaat het meer bepaald om een contract 12/18. Unilever huurt ook alle kantoorruimte af middels een huurovereenkomst 6/9 (de huur bedraagt 1.332.166 euro per jaar, wat neerkomt op een initieel rendement van 7,84 %). Voor Banimmo vormt de mogelijkheid om deze uitzonderlijke site, vlak buiten de hoofdstad, op termijn en in synergie met finale investeerders van het allooi van Montea - voor het logistiek gedeelte althans - opnieuw te ontwikkelen, een unieke kans.