Zij had een poppengezicht, het enige dat je zag, en stond op sportschoenen en in omhullende, bruine islamistische nonnenkleren aan de Plantin & Moretuslei. De vingers lichtjes gehaakt in die van een mohamme-daan met een bebaarde talibankop. De Plantin & Moretuslei is een muur in Antwerpen. Ten noorden groeit, ondanks de instroom van jonge autochtonen, een Casablanca aan de Schelde, ten zuiden wonen, drinken, kletsen de braverds van groen en SP.A, het hart langs links, de portemonnee langs rechts.
...

Zij had een poppengezicht, het enige dat je zag, en stond op sportschoenen en in omhullende, bruine islamistische nonnenkleren aan de Plantin & Moretuslei. De vingers lichtjes gehaakt in die van een mohamme-daan met een bebaarde talibankop. De Plantin & Moretuslei is een muur in Antwerpen. Ten noorden groeit, ondanks de instroom van jonge autochtonen, een Casablanca aan de Schelde, ten zuiden wonen, drinken, kletsen de braverds van groen en SP.A, het hart langs links, de portemonnee langs rechts. De regering in spe Leterme moet antwoorden brengen op de vragen die Fatima en Joussef aan de Plantin & Moretuslei oproepen. Wat weten zij over het land waar zij vrij en blij flirten, wat is de thuistaal van het jonge stel, kijken zij 's avonds naar de video's van Al Qaeda of naar een heruitzending van FC De Kampioenen, lezen zij op internet Knack of de oproepen om de broeders met hun euro's te steunen in de strijd tegen de westerse duivels? Wat zijn hun bronnen van inkomsten, wat bezitten zij waar (hebben zij zoals vele van de allochtone ouderen in Vlaanderen, vastgoed in Rabat, Essaouira, Tetouan waar de eeuwige socialistische kandidaat-minister van Financiën, Dirk Van der Maelen, die elke autochtoon met een tweede woning in het zuiden op de rug springt, zelfs niet naar durft informeren), worden zij door de socialisten blijvend gepamperd, want dat doet deugd aan hun kosmopolitische hart, wordt toch in de eerste plaats betaald door de "kapitalisten" (iedereen met een hoger inkomen dan dat van een leraar met een SP.A-lidkaart) en schept een reservoir van rood kiesvee. Hoe dicht nadert Kaboel onze grenzen? Het Nederlandse blad "Medisch Contact" meldt recentelijk dat meer en meer geneesheren gehinderd worden door moslims. Het jongste nummer beschrijft het voorval waarbij de echtgenoot van een moslima een mannelijke gynaecoloog de toegang tot de verloskamer ontzegt en een vrouwelijke arts eist. De vrouw werd per ambulance naar een ander ziekenhuis gevoerd voor een vrouwelijke gynaecoloog. Het kind kwam ternauwernood gezond ter wereld. Deze incidenten zijn geen uitzondering meer, zegt hoofdredacteur Ben Crul. Hoe zal Fatima bevallen, wat zal Joussef eisen? Wanneer lezen wij dat in de Artsenkrant? En Adam Smith? Ooit was het Midden-Oosten een geavanceerd deel van de wereld. In 2006 bracht het ondanks de olierijkdom geen 4 % voort van het wereld-bbp, minder dan Duitsland. De Arabische wereld is een vastgelopen regio waar in de wetenschap en de kunst haast niks meer gebeurd. Het gebied is sterk in twee industrietakken: laveloos consumeren met petrodollars én klagen en zagen. België en West-Europa zitten fout met hun inwijkingsbeleid. Terwijl het oude continent enkel overleeft met een economie die vindingrijk, gedurfd, revolutionair, veel slimmer is dan de Chinese, Indiase, Russische, Braziliaanse, Amerikaanse economie, zuigen wij de foute mensen aan. Voornamelijk de doorsnee-Marokkaan - elke populatie kent uitzonderingen - kwam en komt ondergekwalificeerd binnen en blijft ondergekwalificeerd ondanks de aangeboden kansen. De kwaliteit van de lagere, de middelbare en de hogere scholen van hun land van keuze ligt veel hoger dan de kwaliteit van de scholing in hun land van oorsprong. Ik ben niet langer bereid het eeuwige zeurverhaal te kopen van de welzijnsindustrie en de politici die garen spinnen bij het overroepen van ons zogenaamde aangeboren racisme. Allochtonen die willen studeren, kunnen dat in België, allochtonen die een vriendenkring willen opbouwen buiten het getto kunnen dat in België, allochtonen die willen huwen buiten hun familie of gemeenschap kunnen dat in België. Als het op die drie vlakken, er zijn er andere, scheef zit, heeft dat meer te maken met hun attitudes, hun familie en hun geloof dan met de gastheren. Terwijl onze geboorten stabiliseren tot dalen, zullen de hunne langer op een peil zitten waar wij niet meer aan raken. Wat dus vandaag amper beheersbaar is - een grote groep van ondergekwalificeerde medeburgers die structureel werkloos is en blijft en leeft van openbare steun, familiale bijstand en vage bezigheden - zal sterker onbeheersbaar worden. In het grapje dat deze inwijkelingen onze pensioenen betaalbaar houden kan men niet geloven. Wat is overmorgen hun bijdrage tot het bruto binnenlands product en de belastingen? Als wij slimmerds en werkers zoeken voor onze welvaart en economie, kunnen wij beter een wervingskantoor openen in Sjanghai en green cards verstrekken aan het talent dat een geavanceerd land in de 21ste eeuw behoeft. De auteur is directeur-hoofdredacteur van Trends Frans Crols