Els De Clercq, adjunct-kabinetschef van minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven Rik Daems ( VLD), stapt over naar Belgacom. Vorig jaar ruilde ombudsman Edgard Vandebosch eveneens de overheid voor het telefoonbedrijf. Dat doet vragen rijzen: een bedrijf als Belgacom zou nu makkelijk toegang kunnen krijgen tot vertrou...

Els De Clercq, adjunct-kabinetschef van minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven Rik Daems ( VLD), stapt over naar Belgacom. Vorig jaar ruilde ombudsman Edgard Vandebosch eveneens de overheid voor het telefoonbedrijf. Dat doet vragen rijzen: een bedrijf als Belgacom zou nu makkelijk toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke informatie, wat een inbreuk zou zijn op de eerlijke concurrentie. "Als lid van de raad van bestuur van Belgacom meng ik me niet in een zaak die tot de exclusieve bevoegdheid van het management behoort. Maar algemeen kan ik wel kwijt dat de wisselwerking overheid-privé positief is en zelfs moet worden aangemoedigd. Er is daar dringend behoefte aan meer mobiliteit en flexibiliteit in de loopbaan," commentarieert Johny Cornillie. Zelf stapte hij na jaren dienst als kabinetsmedewerker van onder meer Leo Kelchtermans ( CD&V) over naar de privé-sector om van Gansewinkel te leiden. Momenteel is hij nog voorzitter van de raad van bestuur van Seghersbetter Technology. JOHNY CORNILLIE (SEGHERS). "De meeste betrokkenen tekenen voor zichzelf een deontologische code uit, zodat niemand misbruik kan maken van de overstap. Het tegenovergestelde zou op lange termijn niet houdbaar zijn." CORNILLIE. "Ik heb wel wat gevoeligheden gemerkt, maar heb het nooit als negatief ervaren, zelfs niet bij concurrenten van van Gansewinkel. Iedereen die mij kende, wist dat ik de overheid verliet na twaalf jaar dienst op diverse kabinetten, omdat ik iets anders wou gaan doen. Mijn functie als kabinetschef van de minister van Leefmilieu lag toen ook al drie jaar achter mij. Ik was toen verbonden aan het kabinet van de minister-president." CORNILLIE. "Ik denk niet dat een gereglementeerde afkoelingsperiode een goede zaak is. Men moet juist de mobiliteit tussen overheid en privé bevorderen. Ik vertrouw op het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokkenen, die weigeren aan belangenvermenging te doen. Liever dat dan het opgeheven vingertje of het zoveelste reglement." A.M.