Begin dit jaar sloot de Duitse metaalsector een sectoraal akkoord, waarin de mogelijkheid werd gecreëerd om over te schakelen op een langere arbeidsduur. Dat leek een theoretische mogelijkheid te blijven, tot Siemens plots besliste om in zijn gsm-productiefabrieken van Bocholt en Kamp-Lintfort de arbeidsduur te verlengen van 35 tot 40 uur, zonder loonsverhoging voor de werknemers. Ook DaimlerChrysler wil de 40 uren invoeren in zijn researchafdeling in Sindelfingen en Philip...

Begin dit jaar sloot de Duitse metaalsector een sectoraal akkoord, waarin de mogelijkheid werd gecreëerd om over te schakelen op een langere arbeidsduur. Dat leek een theoretische mogelijkheid te blijven, tot Siemens plots besliste om in zijn gsm-productiefabrieken van Bocholt en Kamp-Lintfort de arbeidsduur te verlengen van 35 tot 40 uur, zonder loonsverhoging voor de werknemers. Ook DaimlerChrysler wil de 40 uren invoeren in zijn researchafdeling in Sindelfingen en Philips in zijn halfgeleiderproductie in Hamburg. In Nederland verklaarde minister van Economie Laurens Jan Brinkhorst vorige week vrijdag dat de ambtenaren weer 40 uur moeten gaan werken en dat hij wil bevorderen dat dit in het bedrijfsleven ook gebeurt. Gaan de knipperlichten branden in de hoofdkwartieren van de Belgische werkgevers? We vroegen het aan Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria. PAUL SOETE (AGORIA). "Bij Siemens is de context erg specifiek: ofwel maakt het in Duitsland 40 uur per week gsm's, ofwel gaat het elders produceren. Zo'n situatie heb je niet overal. In België hebben we een ander uitgangspunt: onze loonkostenhandicap van 10 %. En die kunnen we wegwerken door langer te werken voor hetzelfde geld. Dat lijkt me makkelijker dan sleutelen aan de index of een socialelastenverlaging met een ingewikkeld systeem van alternatieve financiering." SOETE. "Momenteel werken we 38 uur, en dat is op jaarbasis goed voor 1756 uur. We moeten langer gaan werken, terug naar 1800 uur. Dat zou een belangrijke stap zijn. Wat mij betreft, moet dit in de eisenbundel staan voor het interprofessionele overleg van het najaar. Maar uiteindelijk is dit alleen maar het 'hoe'. Prioritair is dat we een consensus bereiken dat die loonkostenhandicap een probleem ís. En dat we vervolgens een consensus krijgen dat we die handicap moeten weg- werken. "Ook onze Nederlandse metaalcollega's vragen een optrekking van de arbeidstijd, van 38 naar 40 uur. Dat is een compensatie voor de duurdere pensioenregeling in Nederland. Zij gaan hierover in oktober verder onderhandelen. In Nederland heeft men ook al een nulakkoord afgesloten: geen loonsverhoging in 2004, zelfs geen inflatieaanpassing."SOETE. "Misschien ben ik een geboren optimist, maar ik zie een aantal signalen in de goede richting. In een recente Vacature-poll toonden veel mensen het besef dat men in de toekomst langer zal moeten werken. Ik zie ook rond mij dat meer en meer mensen geloven dat de vrijetijdscultuur wat voorbij is. Ik denk ook dat het niet zo moeilijk is om mensen te vragen twintig minuten per dag langer te werken. Makkelijker alleszins dan bijvoorbeeld vakantiedagen af te geven." Guido Muelenaer