Voor wie het nog niet wist, leggen we het nog een keer uit. Telkens wanneer de bank u 100 euro leent, moet zij volgens de Basel I-normen 8 euro aan eigen middelen reserveren. Maar omdat niet elke particulier of elke onderneming een even goede of slechte betaler is, zijn deze normen niet realistisch. De banken werken daarom al vijf jaar aan het opstellen van nieuwe normen onder de naam Basel II. Het nieuwe criterium is: hoe risicovoller de lening, hoe meer eigen vermogen de banken moeten reserveren, en vice versa.
...

Voor wie het nog niet wist, leggen we het nog een keer uit. Telkens wanneer de bank u 100 euro leent, moet zij volgens de Basel I-normen 8 euro aan eigen middelen reserveren. Maar omdat niet elke particulier of elke onderneming een even goede of slechte betaler is, zijn deze normen niet realistisch. De banken werken daarom al vijf jaar aan het opstellen van nieuwe normen onder de naam Basel II. Het nieuwe criterium is: hoe risicovoller de lening, hoe meer eigen vermogen de banken moeten reserveren, en vice versa. Begin vorige maand publiceerde het Baselcomité van de Bank for International Settlements twee documenten met nieuwe opmerkingen over Basel II. Trends vroeg aan Rudi Bonte, directeur van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF) en Belgisch onderhandelaar aan de Baseltafel, naar de inhoud van de documenten. RUDI BONTE (CBF). "Volgens Basel II kunnen banken kiezen tussen een eenvoudige methode -de standaardmethode - en twee methodes die onder de noemer Internal Rating Based (IRB) vallen. Van deze twee methodes is de een nog wat gesofistikeerder dan de andere. In de standaardmethode is er goed nieuws te rapen voor banken met veel hypothecaire kredieten. We hebben het wegingpercentage verlaagd van 50 naar 35 % (waardoor voor elke 100 euro aan woonkredieten nog maar 2,8 euro aan kapitaal moet worden opzijgezet). Ook voor de weging van dubieuze kredieten zijn we soepeler dan vroeger als de bank specifieke voorzieningen heeft aangelegd." BONTE. "Ik kan het natuurlijk niet voor elke risicocategorie afzonderlijk berekenen, maar ik denk dat de KMO's in België, en in Europa, tevreden mogen zijn. De aanvankelijk misschien strenge normen en wegingen voor KMO's zijn al sterk afgezwakt. Natuurlijk blijft de stelling: hoe risicovoller de onderneming, hoe duurder het krediet. Basel II zal voor de bedrijfsleiders gevolgen hebben op het vlak van de tarifering en de waarborgen. Omdat waarborgen het risico van een krediet verminderen - wat voor de bank betekent dat ze minder kapitaal moet opzijzetten - hebben de banken er alle belang bij om zo goed mogelijk gedekt te zijn. Ook al is Basel II soms bijna een verhaal van whizzkids en bevat het stukken die wellicht onverteerbaar zijn voor de modale mens, het gezond verstand moet nog altijd primeren in de risicobeoordeling. Je leert soms veel meer door met een bankier te praten dan al die Griekse formules te proberen begrijpen. Dat moet in het achterhoofd gehouden worden." BONTE. "De Belgische grootbanken weten waar ze aan toe zijn en zijn goed bezig met de voorbereidingen voor de IRB-methode. We hebben al een verkenningstoer gemaakt bij de grootbanken en dat gaf een vrij positief beeld. Voor de middelgrote banken vrees ik dat het sex-appeal van IRB laag is. Ik denk dat ze wat opkijken tegen de kosten." BONTE. "Alle spelers hebben nog een keer de kans om te reageren en nieuwe voorstellen te doen. Maar ik hoop dat we er bijna uit zijn, we zijn dan ook al vijf jaar bezig. In oktober wordt de definitieve bijbel gepubliceerd. Maar dat wil niet zeggen dat we dan klaar zijn. Risicobeheer is een zaak van dag tot dag. Wie weet waar we over drie jaar (wanneer Basel II in werking treedt) zullen staan in de bankwereld." BONTE ( lacht). "Waarschijnlijk." AN GOVAERTS"Basel II zal voor de bedrijfsleiders gevolgen hebben op het vlak van de tarifering en de waarborgen."