Mijn werkgever heeft mijn loon jarenlang verkeerd berekend en mij te veel betaald. Mag hij dat geld terugeisen?

Het bedrag dat uw werkgever te veel heeft betaald, heet in juridisch jargon een onverschuldigde betaling: een betaling zonder enige reden of oorzaak.
...

Het bedrag dat uw werkgever te veel heeft betaald, heet in juridisch jargon een onverschuldigde betaling: een betaling zonder enige reden of oorzaak. In principe kan al wie zonder reden een bedrag heeft betaald - zelfs al gebeurde dat per vergissing - dat bedrag terugvorderen tot tien jaar na de betaling. Volgens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek bedraagt de verjaringstermijn namelijk tien jaar. Dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer een statutair ambtenaar een bezoldiging krijgt uitbetaald die niet verschuldigd is. Bij een werknemer die aan de slag is in het kader van een arbeidsovereenkomst is deze kwestie iets delicater. Artikel 15 van de wet over arbeidsovereenkomsten (1978) zegt dat de rechtsvorderingen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren na vijf jaar als de overeenkomst nog altijd loopt of een jaar na de beëindiging van de overeenkomst. De verjaringstermijn is hier dus korter dan in het gemeen recht, waar de termijn tien jaar is. Vraag is dus of de onverschuldigde betaling ontstaan is uit de arbeidsovereenkomst (in dit geval geldt de verkorte verjaringstermijn) of niet (dan geldt de normale termijn van tien jaar). Het begrip 'rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan' wordt door de rechtbanken meestal ruim geïnterpreteerd. Zij gaan ervan uit dat het volstaat dat er een verband is met de overeenkomst, in die zin dat er zonder zo'n overeenkomst nooit enig recht op betaling was geweest. Bij een onverschuldigde betaling zijn de rechtbanken dus meestal van oordeel dat de korte verjaringstermijn van toepassing is, omdat de werkgever geen betaling per vergissing zou hebben verricht als er geen arbeidsovereenkomst had bestaan. Bovendien moet de werkgever bewijzen dat het gestorte bedrag inderdaad onverschuldigd is. Niet altijd makkelijk, want het salaris wordt in principe betaald in ruil voor arbeidsprestaties. Als de situatie lange tijd heeft voortgeduurd, kan men eventueel staande houden dat de werkgever akkoord is gegaan met een hoger salaris. Tot slot mag uw werkgever het bedrag in kwestie in geen geval inhouden op uw loon: de loonbescherming verbiedt schuldvergelijking. Schuldvergelijking is sowieso enkel mogelijk als de schuld niet wordt betwist. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.Christophe Delmarcelle, advocaat bij Bird & Bird