Voor zijn doctoraat in de economie schreef Peter-Jan Engelen ( Universiteit Antwerpen) een scriptie over handel met voorkennis. Daarin pleit hij voor een alternatief model, dat ook de recente communicatie-uitschuivers van Interbrew en Omega Pharma in een heel ander daglicht plaatst.
...

Voor zijn doctoraat in de economie schreef Peter-Jan Engelen ( Universiteit Antwerpen) een scriptie over handel met voorkennis. Daarin pleit hij voor een alternatief model, dat ook de recente communicatie-uitschuivers van Interbrew en Omega Pharma in een heel ander daglicht plaatst. PETER-JAN ENGELEN (UNIVERSITEIT ANTWERPEN). "Ik pleit niet voor een algemene toelating van handel met voorkennis, noch voor een algemeen verbod. In mijn model laat ik de keuze aan de aandeelhouders van elke onderneming. Voor sommige ondernemingen zal het voordeliger zijn om handel op basis van privé-informatie aan de ondernemingsinsiders toe te laten, terwijl het voor andere ondernemingen voordeliger zal zijn om dat niet te doen." ENGELEN. "Het is duidelijk dat de regelgeving op handel met voorkennis zoals die nu geformuleerd is - zowel in de VS als in Europa - in het voordeel speelt van marktprofessionelen. Het is een wijdverspreide misvatting dat kleine beleggers gebaat zouden zijn bij een algemeen verbod op handel met voorkennis. De harde realiteit laat zien dat professionals een structurele informatievoorsprong hebben op kleine beleggers. Die zullen altijd met straatlengten geklopt worden door marktprofessionelen en kunnen echt geen voordeel halen uit een algemeen verbod." ENGELEN. "Handel met voorkennis is heel moeilijk op te sporen en te vervolgen. En als de regelgeving niet afdwingbaar is, dan bereikt de wetgever een zeer pervers effect: mensen die de regels naleven, verliezen van mensen die bewust de regels overtreden maar toch niet gepakt worden. Het is maar de vraag of een dergelijke reglementering sociaal wenselijk is." ENGELEN. "Ik zal een klassiek voorbeeld uit een cursus ethiek geven. Een antiekhandelaar kan op een markt een kast kopen voor 100 euro, terwijl hij weet dat ze gemakkelijk 1000 euro kan opbrengen. Hij heeft hierbij duidelijk een informatievoorsprong op de verkoper, maar hij is moreel niet verplicht om die informatie te delen. Het gebruik van een informatievoorsprong is op zich dus geen reden om een handeling moreel verwerpelijk te verklaren." ENGELEN. "Financiële analisten spelen een heel belangrijke rol in de verspreiding van financiële informatie over beursgenoteerde bedrijven. Via de financiële analisten kan de onderneming haar strategische informatie afschermen en de koersgevoelige informatie aan de financiële markten meedelen. Bovendien levert dit verspreidingskanaal duidelijk schaalvoordelen op. Als je dat kanaal afsluit, verklein en vertraag je alleen maar de marktefficiëntie van de aandelenkoersen." P.D./D.K. [{ssquf}]"Kleine beleggers kunnen geen voordeel halen uit een verbod op handel met voorkennis. Ze zullen altijd met straatlengten geklopt worden door professionelen."