De textielfederatie Febeltex klaagde vorige week nog maar eens over hoge loonlasten. Donald Wittevrongel, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV Textiel, Kleding en Diamant, lanceerde in Europese vakbondskringen het idee van een Europees Textielplan, gebaseerd op een zelfde compensatiemechanisme als het sociaal plan voor de Antwerpse diamantnijverh...

De textielfederatie Febeltex klaagde vorige week nog maar eens over hoge loonlasten. Donald Wittevrongel, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV Textiel, Kleding en Diamant, lanceerde in Europese vakbondskringen het idee van een Europees Textielplan, gebaseerd op een zelfde compensatiemechanisme als het sociaal plan voor de Antwerpse diamantnijverheid. De Europese Commissie moet zich daar binnenkort over uitspreken. Hiermee zou de diamanthandel de patronale bijdragen van de industrie gedeeltelijk ten laste nemen. Maar dit voorstel werd geschorst: diamanthandelaars die weigerden mee te betalen voor de industrie, trokken naar Europa (zie blz. 26). De Commissie laat verstaan dat zo'n systeem pas kan worden overwogen wanneer het in álle EU-landen wordt toegepast. DONALD WITTEVRONGEL (ABVV). "Men heeft de mond vol van een alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Wel, hier is een concreet voorstel. De Commissie moet kleur bekennen. Het bezwaar tegen een heffing van 0,08% op de omzet in de diamanthandel om de werkgelegenheid in de nijverheid te ondersteunen, is volstrekt ongegrond. Er is immers geen sprake van overheidssubsidies. Geen enkele andere lidstaat heeft zich trouwens verzet, omdat er buiten Antwerpen geen diamantbewerking meer bestaat." WITTEVRONGEL. "Het directoraat-generaal voor Concurrentiezaken lijkt altijd wel een argument te vinden, zeker in het geval van kleinere lidstaten. In de kleding- en textielsector moeten we uiteraard tot een algemene maatregel komen. Europa kan zoiets opleggen aan de distributiebedrijven, die de industrie tot steeds lagere marges dwingen en verantwoordelijk zijn voor het verlies aan arbeidsplaatsen in Europa." WITTEVRONGEL. "Wie dacht dat men in de westerse economieën alles zou oplossen met e-commerce, heeft zich vergist. We moeten hier een industrie behouden, en dit voorstel heeft niets te maken met staatssteun of Maribel-ingrepen. Het gaat alleen om een herverkaveling van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid tussen de industrie en de distributie. Daarmee komen we tegemoet aan de algemene eis in Europa om arbeid minder te belasten." E.B. [{ssquf}]