GERAARDSBERGEN ZOEKT INDUSTRIE.
...

GERAARDSBERGEN ZOEKT INDUSTRIE.Gelegen in het zuidoosten van Oost-Vlaanderen, pal tegen Henegouwen, is Geraardsbergen wat geïsoleerd geraakt van zowel Vlaanderen als haar Waalse buren. Maar de ontwikkelingen aan de andere kant van de taalgrens kunnen Geraardsbergen nieuwe impulsen geven. Ten eerste heeft de EU delen van Henegouwen erkend als verpauperd gebied, wat extra subsidies voor zich daar vestigende bedrijven mogelijk maakt. Dit moet ondernemingen naar het naburige Lessen en Ath lokken, die op hun beurt weer bestellingen kunnen plaatsen over de taalgrens in Geraardsbergen. Voor die stad een interessante kans die men best niet laat liggen. Ten tweede wordt in hetzelfde Henegouwen gewerkt aan de autostrade A8 die Brussel gaat verbinden met Doornik, Rijsel en de Kanaaltunnel richting Groot-Brittannië. Tegen 1998 moet die baan af zijn. "Voor ons en de ruimere regio is een goede connectie met die A8 essentieel," zegt VLD'er Emmanuel De Moyer, schepen voor Economie van Geraardsbergen. "Een aantal bedrijven zijn hier reeds weggetrokken of herzagen hun investeringsplannen wegens het gebrek aan goede wegen. Wij werken op dit ogenblik in het stadsbestuur aan een voorstel tot ontsluiting met de A8 en hebben hierover goede contacten met Lessen. Er was op het gewestplan een weg voorzien, maar die is als gevolg van een zeker immobilisme uit het verleden niet meer weerhouden. Ook rekenen wij op een betere verbindingsweg met Aalst en Ninove via de N45 voor de ontsluiting noordwaarts. Een milieu-effectenrapport hierover wordt tegen de zomer verwacht. Hierover is trouwens nog weinig onenigheid. Het is voor ons belangrijk niet alleen onze regionale politieke verantwoordelijken, maar ook het bedrijfsleven achter een concreet plan te krijgen, dit in overleg met de Waalse buren." Aan Waalse zijde wordt er op dit ogenblik reeds gewerkt aan een snelle verbinding met die A8. Ten westen van Lessen wordt aan het kruispunt van de N57 en de N42 een nieuwe 5 km lange weg aangelegd die in Papignies de A8 moet vervoegen. Een dissidente stem is die van Ninovenaar Luc Barbé, secretaris van de Agalev-Ecolo-fractie in de Kamer : "Er was tot voor kort in Geraardsbergen weinig interesse voor nieuwe verbindingswegen. Iedereen leek er ingeslapen. Dat is nu wel wat veranderd onder het nieuwe SP-VLD bestuur. Geraardsbergen valt buiten het kerngebied in Vlaanderen en dient zich hieraan aan te passen. Om economische, ecologische en verkeerstechnische redenen bieden nieuwe wegen geen oplossing. Eventueel kan men over het economisch nut nog discussiëren." Profiteert Geraardsbergen tenvolle van de Henegouwse plannen en de Kanaaltunnel ? EMMANUEL DE MOYER (VLD) We moeten ook het bedrijfsleven achter een concreet plan krijgen, dit in overleg met de Waalse buren.