Het parket van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen wordt grondig hervormd. Parketmagistraten worden specialisten in één bepaalde tak van misdrijven. Daarnaast komt er een geïntegreerd overleg met plaatselijke politiediensten.
...

Het parket van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen wordt grondig hervormd. Parketmagistraten worden specialisten in één bepaalde tak van misdrijven. Daarnaast komt er een geïntegreerd overleg met plaatselijke politiediensten.Logisch, denkt de gemiddelde waarnemer. "De logica van een parket staat mijlenver af van die van, bijvoorbeeld, de manager," reageert de Antwerpse VLD-senator Hugo Coveliers. "Het werd hoogtijd dat er een hervorming kwam. In de Antwerpse regio kreeg de georganiseerde misdaad vrij spel. De haven en de diamantsector zijn een aantrekkingspool voor Russische en andere maffia's." Coveliers was verslaggever van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, die in december 1998 haar resultaten bekendmaakte. De diamantsector komt in dat rapport uitvoerig aan bod, onder meer met de vermelding dat er op 1 november 1998 niet minder dan 36 onderzoeksdossiers bestonden in verband met "diamantzaken". Dit moet worden gerelativeerd: meer dan de helft van de dossiers betreffen individuele gevallen, "zodat hier van een georganiseerde misdaad geen sprake is," aldus Coveliers. Voorts zijn er zeven dossiers die wijzen op "organisatiecriminaliteit," misdrijven (onder meer fiscale fraude en oplichting) die door de leden van een bepaalde organisatie worden gepleegd zonder dat de organisatie - een bedrijf of een sector - zelf misdadig is.Bij vier onderzoeksdossiers is er ronduit sprake van een "criminele organisatie" en dit voor een totaal van (minimaal) 9,2 miljard frank. Deze dossiers, zoals de smokkel rond het bedrijf Golden Ada en de witwascarrousel rond hasjhandelaar Fouad Abbas, werden al breedvoerig behandeld in de pers. De Antwerpse VLD-senator is opvallend mild voor het Steentje: "De diamanthandel zelf is redelijk clean. Er is slechts één diamantair, ingeschreven bij één van de vier beurzen, die zich schuldig heeft gemaakt aan organisatiecriminaliteit. Meer dan waarschijnlijk is de Beurs van Brussel sterker geïnfiltreerd door de georganiseerde misdaad dan het Steentje." Volgens de VLD-senator schuilt het ware gevaar van infiltratie bij de juwelenzaken in de Pelikaansstraat en de winkels op het Falconplein, het "Rode Plein". Leden van dit Russisch-Georgische milieu zijn actief in de namaak van juwelen en merken, de sigaretten- en drugssmokkel en prostitutie. Ze rekenen op hun Albenese en Joegoslavische kompanen voor geweld en moordpartijen."Hier schiet het Antwerpse gerecht hopeloos tekort," weet Coveliers. "Het parket onderzoekt de fraude case by case, maar sluit het dossier bij een gewone fraudezaak als de daders niet meer in België zijn. Zo zet men de deur open voor wantoestanden. Als de aangekondigde hervorming consequent wordt uitgevoerd en de misdaadstructuur in kaart gebracht, zal hier eindelijk komaf mee worden gemaakt."