Moet Belgacom nu wel of niet 9 miljard frank neertellen voor de mobilofoonlicentie in België ? Boven de Moerdijk wordt meewarig neergekeken op de manier waarop de regering de kwestie hier afhaspelt. "Van politieke inmenging is bij ons geen sprake, " zegt Oele van Dishoeck, één van de opstartdirekteurs bij Libertel, de operator die het tweede GSM-net in Nederland uitbouwt. "En PTT Telecom, onze konkurrent, heeft bij de installatie van ons net reuze geholpen. "
...

Moet Belgacom nu wel of niet 9 miljard frank neertellen voor de mobilofoonlicentie in België ? Boven de Moerdijk wordt meewarig neergekeken op de manier waarop de regering de kwestie hier afhaspelt. "Van politieke inmenging is bij ons geen sprake, " zegt Oele van Dishoeck, één van de opstartdirekteurs bij Libertel, de operator die het tweede GSM-net in Nederland uitbouwt. "En PTT Telecom, onze konkurrent, heeft bij de installatie van ons net reuze geholpen. "België kan inzake liberalizering van de telekommarkt nog één en ander opsteken van zijn noorderbuur.- TRENDS. Mobistar legt 9 miljard frank op tafel voor de tweede GSM-licentie in België. Maar Belgacom weigert even veel te betalen. Hoe is die knoop in Nederland doorgehakt ?- OELE VAN DISHOECK. Er bestaat geen licentievergoeding in Nederland. De overheid dacht er wel even aan om zo'n flink bedrag te vragen, maar dit pad werd algauw politiek onhaalbaar geacht. Er is toen overwogen om een extra dienstbelasting of winstbelasting te heffen. Ook die optie werd geschrapt. We mogen ons nu verwachten aan een vergoeding voor het gebruik van de frekwenties. Hoe groot die frekwentievergoeding zal zijn, weten we niet. Eind dit jaar wordt de kwestie naar alle waarschijnlijkheid wettelijk vastgelegd.- Libertel weet dus nog niet hoeveel het voor het gebruik van zijn mobilofoonnet zal betalen ? Een erg onzekere situatie.- Neen, we waren hierop voorbereid. De overheid heeft iedere mobilofoonkandidaat daarover ingelicht vorig jaar, toen de tender-procedure begon.- Wie zal die frekwentievergoeding moeten betalen ?- Het is mogelijk dat iedereen die in Nederland frekwenties gebruikt, zal moeten betalen : dus zowel het leger, de provincies, de ambulances, de kleine operatoren, de tv-omroepen en zeker ook PTT Telecom. Die vergoeding zal waarschijnlijk jaarlijks zijn. En ze zal op een redelijke wijze moeten worden vastgesteld omdat de overheid beseft dat we die kost op één of andere manier naar de konsument zullen moeten doorrekenen. Een ander voordeel van die metode is dat diegene die zuinig omspringt met frekwenties, minder moet betalen. De eter geraakt zo langzaamaan eivol, frekwenties zijn een schaars goed.- Libertel kreeg halverwege maart de licentie toegewezen en begon 's anderendaags al met de uitbouw van het net. Wanneer zullen jullie volledig landdekkend zijn ?- Op 1 oktober '96 dus binnen welgeteld 19 maanden bereiken we 98 % van het land en de bevolking.- Mobistar maakt zich sterk die klus in 9 maanden tijd te kunnen klaren.- Dat lijkt me een hele heksentoer. Eind vorige maand is Libertel pas operationeel geworden en we bedekken nu hoofdzakelijk de zone Amsterdam-Rotterdam-Utrecht. Dit is nog lang geen 98 %. GSM biedt wel de mogelijkheid om overal "paraplu-basisstations" neer te zetten en zo op korte termijn het hele land te bedekken, maar het nadeel is dan dat niet zoveel mensen tegelijkertijd kunnen inbellen. Hoe dichter je netwerk, hoe meer abonnees kunnen inbellen, maar hoeveel meer tijd je ook nodig hebt om dit netwerk uit te bouwen.- Mobistar belooft initiële tarieven die 38 % goedkoper zijn dan die van de eerste mobilofoonoperator. Jullie gaan niet zo ver ?- Nee, initiële tarieven van een dergelijk niveau zijn erg scherp. Ik weet ook niet of zoiets haalbaar is op de Belgische markt. Wij zijn met behoorlijk lagere tarieven dan PTT Telecom op de markt gekomen : 8 tot 28 % goedkoper. Dat gebruikers nog meer willen hebben, is logisch maar het moet ekonomisch verantwoord blijven. Wij willen niet in eerste instantie abonnees afsnoepen van PTT Telecom. We mikken op marktverbreding en -verdieping. De prijs per minuut is hierbij niet alleenzaligmakend. Wij hebben geopteerd voor produktpakketten die niet alleen in prijs maar ook in dienstverlening, maandabonnement en gebruiksgemak erg kompetitief zijn.- Is Libertel verplicht om voor zijn interkonnektie gebruik te maken van het vaste netwerk van PTT Telecom ?- Nee, we mogen in de toekomst ook met andere netwerk-operatoren gaan praten. Maar we hebben hierover met de PTT zeer zakelijke en harde onderhandelingen gevoerd en dit resulteerde in een akkoord waarover beide partijen biezonder tevreden zijn. De overheid was onze veiligheidsklep : zij was bereid tussenbeide te komen als de PTT onredelijke eisen zou stellen. Alles verliep zonder problemen. Sterker zelfs, PTT Telecom heeft ons reuze geholpen bij het leggen van de noodzakelijke vaste verbindingen in de voorbije zes maanden. Zonder hun hulp hadden we het een stuk lastiger gehad.- Libertel werkt samen met de Britse operator Vodafone. Het moet voor jullie een tegenslag geweest zijn te vernemen dat Voditel (Tractebel en Vodafone nvdr) in België naast de licentie greep ?- In zekere zin wel. Was Voditel als overwinnaar uit de bus gekomen, dan had dit in België en Nederland interessante synergieën gecreëerd : zowel inzake know-how, interkonnektie, onderlinge roaming als de uitbouw van het net in de grensgebieden.- Nu profiteert France Télécom, de partner in Mobistar, van die synergie.- Inderdaad, maar dan aan de zuidelijke kant van België. Ik ga ervan uit dat France Télécom niet zal nalaten om zijn vaste en draadloze net in Frankrijk als ruggegraat voor de Belgische mobilofooninfrastruktuur te gebruiken.PIET DEPUYDTOELE VAN DISHOECK (LIBERTEL) De Nederlandse regeling : "Wie zuinig omspringt met frekwenties, hoeft minder te betalen. "