Welk bedrijf boekt de grootste omzet en wie de grootste winst? Wie betaalt de meeste belastingen en sociale bijdragen? Tre...