Het openbaar vervoer is niet altijd milieuvriendelijker dan de personenwagen. "Een oude bus vervuilt méér dan een moderne auto," zeggen Leo De Nocker en Luc Int Panis, twee onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ( Vito). "Bovendien moet minimaal één vierde van alle zitjes op de bus zijn ingenomen, wil het openbaar vervoer minder milieuschade berokkenen dan de gemiddelde auto." ...

Het openbaar vervoer is niet altijd milieuvriendelijker dan de personenwagen. "Een oude bus vervuilt méér dan een moderne auto," zeggen Leo De Nocker en Luc Int Panis, twee onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ( Vito). "Bovendien moet minimaal één vierde van alle zitjes op de bus zijn ingenomen, wil het openbaar vervoer minder milieuschade berokkenen dan de gemiddelde auto." De Nocker en Int Panis hebben nog een tweede, opvallende conclusie klaar: niet het gebruik, maar de productie - zowel van auto's als brandstof - is de zwaarste vervuiler. Bijna 40% van de vervuiling die de gemiddelde auto veroorzaakt, treedt op tijdens dat productieproces. Bij de wagen van het jaar 2000 zal dat aandeel zelfs tot driekwart oplopen.De twee Vito-vorsers berekenden ook hoe zwaar auto's, vrachtwagens en openbaar vervoer op het milieu wegen. Mobiliteit kost immers geld. Er zijn interne kosten - de prijs van de auto en de kostprijs van de brandstof - en externe kosten van transport - de prijs van de files, de ongevallen en milieuschade, geraamd op ongeveer 5% van het bruto nationaal product (BNP) van de Europese Unie. "Elke auto uit Belgiës huidige wagenpark berokkent per kilometer één frank schade aan het milieu," becijferden De Nocker en Int Panis. Het duo onderzocht - samen met gelijkaardige Europese instituten - de emissies, de manier waarop schadelijke stoffen in de lucht verspreid raken en hun impact op de menselijke gezondheid. Op basis daarvan berekenden ze de schade per kilometer. "In de stad is de prijs het hoogst," zegt Int Panis, "omdat het veelvuldig stoppen en weer starten méér uitstoot veroorzaakt, met nefaste gevolgen voor de gezondheid." Opvallend is dat de externe kosten in de jongste jaren nauwelijks gedaald zijn, ondanks de strengere normering die van kracht is geworden. "Die is niet bindend voor de belangrijkste oorzaak van de vervuiling: de oudere auto's vallen niet onder de nieuwe criteria," weet Int Panis. "Dat minimaliseert het effect van de nieuwere voertuigen, die wél minder schadelijke stoffen uitstoten. Ook het feit dat elke auto gemiddeld meer kilometers bolt, zorgt voor grotere vervuiling. "Bovendien stijgt het aantal diesels in het wagenpark," zegt De Nocker. "En diesel is schadelijker voor het milieu dan benzine."Leo De Nocker, Luc Int Panis, "De externe milieukosten van personentransport", Vito, 1999. Info: www.vito.be