LOGO
...

LOGODe grootste privé-postorganizatie van de wereld heeft zich een nieuw beeldmerk aangemeten. Mailfast is een divisie van het internationale expresse-distributiebedrijf GD Express Worldwide, dat opereert onder de naam TNT Express Worldwide. De nieuwe identiteit moet de merknaam van Mailfast in Europa versterken.Het ontwerp is uitgevoerd door het Nederlandse KSDP Design. De vernieuwing wordt ondersteund met een reklamecampagne, die gemaakt werd door J. Walter Thompson.De campagne moet Mailfast naar voren brengen als een aparte business-unit in de organizatie van GD Express Worldwide. "Het merk Mailfast heeft zich dusdanig ontwikkeld dat het behoefte heeft aan een zelfstandige identiteit en een eigen management, " aldus David Brodigan, direkteur van Mailfast-Europa. Met het nieuwe logo wordt volgens hem "de grondslag gelegd voor een eigen bedrijfskultuur, filozofie en werkwijze. "Opvallend is het wereldbolletje in het logo. Dat moet de internationale kracht van de organizatie voorstellen. In de reklamecampagne zijn beelden opgenomen van beroemde monumenten in de hele wereld. Op die manier wil men de bekwaamheid symbolizeren om wereldwijd post te verspreiden.A.V.P.BMTVOp 7 november is het internationale public-relationsbureau Burson-Marsteller gestart met een eigen Europees netwerk van satelliet-televisie, onder de nogal voor de hand liggende afkorting BMTV. Hoe moet zoiets gezien worden ? Zendt Burson-Marsteller nu uit naar iedereen, is het bureau een media-exploitant geworden ?Niet direkt. In de praktijk gaan de gekodeerde signalen vanuit het kantoor in Londen naar de Eutelsat-satelliet, die ze dan over heel Europa uitstraalt. Twintig van de vierentwintig kantoren van Burson-Marsteller zijn nu uitgerust met een schotelantenne om het signaal op te pikken."We zijn al vier jaar geleden begonnen met televisie, " zegt Jan Robberecht, direkteur van Burson-Marsteller in Brussel. "We gingen toen een joint venture aan met Independent Television News, om ons te kunnen bewegen op de markt van business-televisie. De technische infrastruktuur en het beeldmateriaal kwamen van ITN. Het signaal ging ook via satelliet naar verschillende plaatsen. De Europese Kommissie maakte er bijvoorbeeld gebruik van om te kommuniceren met haar informatiekantoren in de verschillende landen. "Het eigen netwerk zal voorlopig alleen voor intern gebruik ingezet worden. "We gaan de verbinding eerst gebruiken om onze eigen mensen te trainen, " aldus Robberecht. "Zodra we een en ander onder de knie hebben, kunnen we BMTV ook aan onze klanten aanbieden. De mogelijkheid bestaat dan om bijvoorbeeld een perskonferentie te geven via de televisie, in plaats van ergens op een bepaalde plek in Europa. Het systeem is interaktief. Naast de uplink zijn alle kantoren met de studio verbonden via telefoonlijnen, zodat men kan reageren vanuit elk van onze kantoren. " Het komt er dan op aan de journalisten bij elkaar te brengen in het kantoor van hun land, in plaats van ze naar het buitenland te laten reizen.Aan de klanten wil men het systeem nog niet aanbieden, omdat men eerst ervaring moet opdoen met het verwerken van de telefoons uit de diverse kantoren in één centrale. Bovendien moet men ook degelijk beeldmateriaal leveren, dat kwalitatief vergelijkbaar is met de gewone televisie thuis. Jan Robberecht : "Business-televisie is tot nu toe niet geslaagd, omdat de kwaliteit niet op hetzelfde niveau stond als wat de kijkers gewend zijn of verwachten. Op zo'n moment gaat ook je geloofwaardigheid achteruit. "Burson-Marsteller is nu ook gestopt met het maken van een inhouse newsletter. Volgens Robberecht ging daar te veel tijd in zitten, terwijl de mensen toch al een massa gedrukte informatie te verwerken krijgen.Iemand die de BMTV-uitzending zou missen, krijgt die wel op een videocassette mee naar huis om ze alsnog te kunnen bekijken. De vraag is of men dat ook doet. Een newsletter kan je inkijken terwijl je in de trein of in de file zit. Een videoband moet thuis nog in het apparaat gestopt worden, en moet bovendien konkurreren met het normale aanbod aan tv-programma's."De uitdaging bestaat erin de programma's zo goed mogelijk te maken, " zegt Jan Robberecht, "zodat de eigen kijkcijfers op peil blijven. " Hij is niet echt bang voor de konkurrentie van de normale tv-zenders in de huiskamer. De nieuwsgierigheid naar wat kollega's in andere landen doen, zal volgens hem een prikkel zijn om de video te bekijken. "Elke uitzending duurt een uur ; we geven cases in reportagestijl. Per case zijn zowat 6 à 7 minuten voorzien. In onze eerste uitzending brachten we bijvoorbeeld de werkzaamheden die Burson-Marsteller doet voor McDonald's in Skandinavië. "BIJ DE LANCERING VAN BMTV V.l.n. r Ferry de Bakker (B-M Europe), Stephen Watson (ITN) en Alan Watson(B-M London).MAILFAST Beeldmerk met wereldbolletje moet de internationale kracht van deorganizatie voorstellen.