De nieuwe eurocommissaris voor Fiscaliteit, de Nederlander Frits Bolkestein, heeft als rechterhand een Belg: de Brusselaar Michel Vanden Abeele (57). Deze ex-kabinetschef van Karel Van Miert werkt al 26 jaar lang voor de Europese Commissie. Vandaag staat hij aan het hoofd van het directoraat-generaal Fiscaliteit & Douane-Unie (ex-DGXXI). Hiermee bekleedt deze Mister Europe de hoogste job onder de Belgische eurocraten.
...

De nieuwe eurocommissaris voor Fiscaliteit, de Nederlander Frits Bolkestein, heeft als rechterhand een Belg: de Brusselaar Michel Vanden Abeele (57). Deze ex-kabinetschef van Karel Van Miert werkt al 26 jaar lang voor de Europese Commissie. Vandaag staat hij aan het hoofd van het directoraat-generaal Fiscaliteit & Douane-Unie (ex-DGXXI). Hiermee bekleedt deze Mister Europe de hoogste job onder de Belgische eurocraten. Na zijn studies economie aan de ULB start Michel Vanden Abeele zijn carrière in '68 aan diezelfde universiteit. Drie jaar lang is deze Laureaat van de Prijs Ministerie Buitenlandse Handel er verantwoordelijk voor de educatieve programmatie. Daarna stapt hij over naar het kabinet van Henri Simonet (PS), toenmalig minister van Economische Zaken. In '73 volgt Vanden Abeele als adjunct-kabinetschef zijn politieke mentor naar het vice-voorzitterschap van de Europese Commissie. Daar krijgt de begrotingsspecialist de fiscale harmonisering, de financiële instellingen en het energiebeleid onder zijn bevoegdheid. Ook leert hij er twee rijzende sterren van de socialistische beweging kennen: Karel Van Miert en Anne-Marie Lizin, later respectievelijk EG-Commisaris en Belgisch staatssecretaris Europa '92. Hier ontstaat een vriendschap voor het leven. Politiek als dusdanig is aan hem echter niet besteed. Hij blijft liever achter de schermen werken. Gestaag klimt Vanden Abeele naar de top van de Europese ladder. In '76 wordt de studax advizeur bij François-Xavier Ortoli, voorzitter van de EG-Commissie. Eén jaar later is hij er adjunct-kabinetschef, belast met de investeringsdossiers, kredieten en kapitaalmarkten. Vervolgens stelt hij zijn monetaire kennis ter beschikking van Ortoli's opvolgers: Roy Jenkins en Gaston Thorn. Na een kort intermezzo bij het Secretariaat-Generaal vertegenwoordigt Vanden Abeele tussen '83 en '86 de Europese Commissie op de voorbereiding en opvolging van de conferentie van de Verenigde Naties over Handel en Ontwikkeling (CNUCED) in Genève. In '89 benoemt EG-Commisaris Van Miert hem tot kabinetschef, een functie die hij bekleedt tot april '92. Op 50-jarige leeftijd wordt Vanden Abeele dan de jongste topambtenaar van de Europese Commissie: adjunct-directeur-generaal van de Begroting (DG XX). Tijdens het tweede mandaat van Van Miert wordt hij opnieuw diens kabinetschef in de periode van 1 januari '95 tot 13 december '96, waarna hij aan het hoofd komt te staan van het Directoraat-Generaal XXIII, dat het industrieel beleid onder z'n hoede neemt. Sinds november '97 leidt hij als directeur-generaal de 400 eurofunctionarissen op het departement Fiscaliteit & Douane-Unie, een functie waarin hij na de recente commissiewissel herbevestigd werd. Tussendoor is hij ook professor aan de ULB (cursus Europese Financiële Structuren) en projectleider aan de universiteit van Aix-Marseille (Frankrijk). In zijn vrije tijd zoekt en vindt Vanden Abeele de nodige ontspanning in de zeilwagensport aan de Belgische kust.