Delhaize Group publiceerde vorige week kwartaal- en halfjaarresultaten. De warenhuisketen ontgoochelde en temperde de verwachtingen. In het tweede kwartaal daalde de nettowinst vóór afschrijving van goodwill en uitzonderlijke elementen met 11,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar verwacht de groep dat de nettowinst per aandeel niet zal aandikken, terwijl een stijging met 10% was verwacht. Als reactie daalde de beurskoers verder.
...

Delhaize Group publiceerde vorige week kwartaal- en halfjaarresultaten. De warenhuisketen ontgoochelde en temperde de verwachtingen. In het tweede kwartaal daalde de nettowinst vóór afschrijving van goodwill en uitzonderlijke elementen met 11,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar verwacht de groep dat de nettowinst per aandeel niet zal aandikken, terwijl een stijging met 10% was verwacht. Als reactie daalde de beurskoers verder. Maar te midden de krantenberichten met dit weinig rooskleurige nieuws, plaatste Delhaize Group een advertentie in De Financieel-Economische Tijd, waarin de supermarktketen de halfjaarresultaten toelicht. "+29%" trok in grote letters de aandacht. Dat cijfer ging dan over de stijging van de nettowinst in de eerste helft van 2002 ten opzichte van de eerste helft van 2001, wat in schril contrast staat met de evolutie op kwartaalbasis. Misleidt Delhaize Group met deze communicatie niet de belegger? Woordvoerder Guy Elewaut: "We rapporteren uit eigen initiatief ook kwartaalresultaten, terwijl we verplicht zijn om halfjaarresultaten te publiceren." De Commissie voor het Bank en Financiewezen valt daarom niet over de advertentie. Een woordvoerder: "Over de vorm hebben we niets te zeggen, en inhoudelijk is er niets verkeerd. De cijfers zijn de cijfers." Maar neem die +29% op halfjaarbasis met een korrel zout. Ten eerste: deze stijging van de nettowinst is vooral te danken aan uitzonderlijke elementen en boekhoudkundige consolidatieverschillen. Want het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening daalde met 15,9%, en alleen een forse verbetering van het uitzonderlijk resultaat (-1,1 in plaats van -41,4 miljoen euro) deed het geconsolideerd nettoresultaat stijgen, maar met niet meer dan 0,8%. Het deel van de groep in die nettowinst steeg met de vetgekopte 29% omdat derden (minderheidsaandeelhouders van geconsolideerde dochters van Delhaize Group) recht hebben op een kleiner deel van die nettowinst in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2001, en er dus meer van de winst overblijft voor Delhaize Group. Ten tweede: de nettowinst per aandeel, het meest relevante cijfer voor de belegger, stijgt niet met 29% maar daalt met 6,6%. Dat komt omdat de hogere nettowinst moet worden verdeeld over meer aandelen, die gecreëerd werden bij de verdere overname vorig jaar van Delhaize America. De +29% verwatert dus tot -6%. De groep waarschuwde daarom in de advertentie dat "de nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel, bij ongewijzigde wisselkoersen, ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven als in 2001". De kop is dus +29%, maar de belangrijkste boodschap in de advertentie is een winstwaarschuwing.