Begin jaren negentig werden in Amerika elk jaar bijna 25.000 mensen vermoord. Toen begon het land veiliger te worden. Tussen 1993 en 2019 verminderde het aantal gewelddadige misdaden in Amerika met bijna de helft. Mogelijke verklaringen zijn een beleid met afdoende strafmaatregelen, waardoor mensen werden opgesloten die anders misdaden zouden plegen, een verbeterde aanpak van de politie, verminderd gebruik van contant geld, drugs en alcohol, en het verdwijnen van loodhoudende benzine (er zou een verband zijn tussen de blootstelling aan lood en agressie). In 2020 is het aantal moorden met bijna 30 procent gest...

Begin jaren negentig werden in Amerika elk jaar bijna 25.000 mensen vermoord. Toen begon het land veiliger te worden. Tussen 1993 en 2019 verminderde het aantal gewelddadige misdaden in Amerika met bijna de helft. Mogelijke verklaringen zijn een beleid met afdoende strafmaatregelen, waardoor mensen werden opgesloten die anders misdaden zouden plegen, een verbeterde aanpak van de politie, verminderd gebruik van contant geld, drugs en alcohol, en het verdwijnen van loodhoudende benzine (er zou een verband zijn tussen de blootstelling aan lood en agressie). In 2020 is het aantal moorden met bijna 30 procent gestegen. Dat is nooit gezien. Zelfs met de recente stijging is Amerika nog altijd veel veiliger dan vroeger. In 1980 werden elk jaar meer dan tien op de 100.000 Amerikanen vermoord, in 2020 iets meer dan zes. De piek deed zich voor tijdens een pandemie waarbij scholen, buurtcentra en andere sociale diensten waren gesloten, die anders een plek waren geweest waar jongelui naartoe konden. Bovendien was het een periode van wijdverspreid protest, nadat een politieagent in Minneapolis George Floyd had vermoord. Sommige mensen beweren dat de politie zich in zulke omstandigheden inhoudt. De algemene misdaadcijfers zijn in 2020 wel gezakt, ook al is dat een valse troost. Het goede nieuws dat er minder auto's gestolen zijn, compenseert niet het veel slechtere nieuws dat er meer moorden zijn gepleegd. Toch was de piek in 2020 geen geïsoleerd fenomeen. In sommige steden werden al meer moorden gepleegd voor covid-19 toesloeg, in andere steden ging het aantal moorden ook in 2021 hoger. Daaruit blijkt een onheilspellend kenmerk van moord: de ene moord lokt vaak de andere uit, als vergelding. De klim naar een piek in het aantal moorden kan steil zijn, maar een daling is dat zelden. Als de misdaadcijfers hoog blijven, zal dat een weerslag hebben op de politiek. Mensen stemmen dan op kandidaten die hen een veiliger gevoel bezorgen. New York is een progressieve stad, maar bij de Democratische voorverkiezingen van 2021 voor de burgemeesterssjerp verkozen linksgezinde kiezers Eric Adams, een oud-politieagent en voormalige Republikein die een programma op basis van openbare veiligheid presenteerde. De Republikeinen, die in 2022 de controle over het Congres willen verwerven, zullen van de misdaad een belangrijk thema maken. Tijdens de voorbije verkiezingsprocedures hebben kiezers in een aantal steden, waaronder Boston, Chicago en Philadelphia, gestemd op hervormingsgezinde openbare aanklagers die opriepen minder mensen naar de gevangenis te sturen. Zij zullen het moeilijker krijgen als de misdaadcijfers hoog blijven. Misschien zullen de cijfers zakken als de effecten van de pandemie afzwakken en de politiekorpsen tijd en geld blijven investeren in de opbouw van een betere verstandhouding met de plaatselijke gemeenschappen. Of misschien bestaat er gewoon een natuurlijke ondergrens voor het aantal gewelddadige misdaden in een land met meer vuurwapens dan mensen.