Zowel in de private als in de openbare sector zullen alle Belgen hun nettoloon in januari zien stijgen. Dat komt door de aanpassing van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing. De hr-dienstverlener SD Worx berekende dat het om minstens 50 euro per maand...

Zowel in de private als in de openbare sector zullen alle Belgen hun nettoloon in januari zien stijgen. Dat komt door de aanpassing van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing. De hr-dienstverlener SD Worx berekende dat het om minstens 50 euro per maand gaat, of 600 euro netto per jaar, al is de exacte stijging van de nettolonen afhankelijk van de gezinssituatie. De stijging staat los van de automatische loonindexering. "De hoge inflatie vertaalt zich niet alleen in een automatische loonindexering per sector, maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terechtkomt, met een hoger nettoloon tot gevolg", legt Kristiaan Andries, adviseur van het Kenniscentrum van SD Worx, uit. Zonder de indexering van de progressieve belastingschijven zou de inflatie de facto voor een stijging van de belastingdruk zorgen en een aantasting van de koopkracht. De ongewoon hoge inflatie zorgt nu voor een ongewone stijging van de nettolonen. Twee jaar geleden leverde de indexering van de belastingschijven gemiddeld 5 euro per maand of 60 euro per jaar op. Vorig jaar ging het om ongeveer 240 euro per jaar. In januari komt er in heel wat sectoren nog een automatische aanpassing van het loon aan de gestegen inflatie.