De privatisering van Biac zit nu in de eindfase (bij het afsluiten van deze rubriek was de overname nog niet rond). De Belgische staat bezit 63,56 % van de aandelen, particuliere aandeelhouders de resterende 36,44 %. De Belgische overheid wil zijn belang terugschroeven tot 30 %. Ook de huidige privé-aandeelhouders willen hun participatie kwijt, waardoor 70 % te koop staat.
...

De privatisering van Biac zit nu in de eindfase (bij het afsluiten van deze rubriek was de overname nog niet rond). De Belgische staat bezit 63,56 % van de aandelen, particuliere aandeelhouders de resterende 36,44 %. De Belgische overheid wil zijn belang terugschroeven tot 30 %. Ook de huidige privé-aandeelhouders willen hun participatie kwijt, waardoor 70 % te koop staat. Donderdag 4 november meldde de minister in een persbericht dat er nog met één kandidaat wordt onderhandeld. Met die nuance dat ook de anderen - waaronder de Franse bouwgroep Vinci en de luchthavens van Kopenhagen en Wenen - niet worden uitgesloten. De uitverkorene heet volgens diverse indiscreties Macquarie. De Australische vennootschap investeerde al 2 miljard euro in luchthavens en participeert onder meer in Birmingham, Bristol, Rome Fiumicino en Sidney. Die afbakening tot slechts één partner is geen teken van desinteresse. Integendeel, het directiecomité van Biac wrijft zich in de handen over de hoge biedprijzen. Een topman verwijst daarbij naar de biedingen voor UMTS, de derde generatie telefonie. België kwam met dat biedingproces rijkelijk laat, na het hoogtepunt van de internetzeepbel. België sleepte daarom weinig uit de brand. Met de luchthaven is het omgekeerde het geval. De Belgische staat gooit als een van de eersten een meerderheidsbelang in haar luchtvaartpatrimonium op de markt. De gretigheid in de privé-sector voor deze nieuwe investeringsopportuniteit is groot, net nu de luchtvaart weer aantrekt, drie jaar na de aanslagen van 11 september 2001. Biac en zijn voogdijminister Johan Vande Lanotte ( SP.A) zien het manna al vloeien. De uitkoopsom blijft geheim, maar zou zeker meer dan 500 miljoen euro bedragen. Goed voor vers voer in het Zilverfonds. Maar niet alleen ons aller pensioenfonds wordt gespekt. Ook het directiecomité van Biac mag zich opmaken voor een vergoeding, die voortvloeit uit de verkoop van het belang van 70 %. Binnen het bezoldigingscomité van de raad van bestuur - daarin zetelen bestuursvoorzitter Pierre Klees, burggraaf Etienne Davignon, Olivier Vanderijst, kabinetschef van minister Laurette Onkelinx ( PS), en Michel Bouteille van Dexia - circuleerden een aantal voorstellen. Diverse scenario's werden ontwikkeld, zoals een percentage op de verkoopprijs (weliswaar met een maximum), een percentage van de wedde of een verdubbeling van de variabele wedde. Een vierde mogelijkheid is een enveloppe met een vast bedrag. De raad van bestuur opteerde voor een bonus, vanwege het volgens haar uitstekende werk van het directiecomité bij de verkoop. De zes leden - met als chief executive officer het SP.A-zwaargewicht Luc Van den Bossche - leverden een perfect dossier voor de elf kandidaten bij het begin van het biedingproces. Minister Vande Lanotte is niet gekant tegen een bonus voor het directiecomité. Maar hij is wél tegen hebberigheid. De raad van bestuur formuleerde een voorstel voor een bonus, maar de regeringscommissaris schorste het. De schorsing werd bevestigd door de minister. Volgens een door Trends gecontacteerde headhunter maakt de aanwezigheid van een gewezen toppoliticus het sociale draagvlak voor een hoge bonus extra moeilijk. Nochtans heeft Van den Bossche al meermaals bewezen dat hij erg veel doet bewegen in een korte tijdsspanne. De uiteindelijke bonus zal bovendien worden gerelateerd aan het bestaande brutoloon, en van het brutoloon van een bediende blijft netto amper 28 % over. De zes leden en de secretaris van het directiecomité verdienden in 2003 samen 1,8 miljoen euro. Dezelfde headhunter noemt dat een redelijke som, rekening houdend met een omzet van 271 miljoen euro. Een topman bij DePost of de NMBS ziet zijn loonzakje jaarlijks met 700.000 euro gespekt. Een gelijkaardige functie in een privé-bedrijf levert aardig wat meer op. Wolfgang Riepl Dirk Van ThuyneDe uitkoopsom blijft geheim, maar zou zeker meer dan 500 miljoen euro bedragen.