In de Verenigde Staten is dit decennium de misdaad sterk gedaald. Tussen 1991 en 1998 verminderde het aantal moorden met ruim 30%, terwijl het aantal inbraken met ruim 20% afnam. Diverse redenen zijn naar voren geschoven als oorzaak: snellere en langere gevangenisstraffen, meer politie, een zero-tolerance-beleid zoals in New York City, een vermindering van het verbruik van crack, een sterke economie met quasi-voll...

In de Verenigde Staten is dit decennium de misdaad sterk gedaald. Tussen 1991 en 1998 verminderde het aantal moorden met ruim 30%, terwijl het aantal inbraken met ruim 20% afnam. Diverse redenen zijn naar voren geschoven als oorzaak: snellere en langere gevangenisstraffen, meer politie, een zero-tolerance-beleid zoals in New York City, een vermindering van het verbruik van crack, een sterke economie met quasi-volledige tewerkstelling en grotere uitgaven voor veiligheid. Ook voor Europa is de discussie over de oorzaken van belang. De Europese landen zijn immers bezig met een hertekening van hun anti-misdaadbeleid. Hét grote probleem met de lijst van mogelijke verklaringen is dat voor elk van die elementen één of meer problemen zijn voor een coherente uitleg voor die toch spectaculaire daling van de misdaad. Steven Levitt van de faculteit economie van de University of Chicago en John Donohue III van de Stanford Law School dragen in een nog niet gepubliceerd paper wél een element aan dat die evolutie uitlegt. Levitt en Donohue hebben een uitgebreid empirisch onderzoek uitgevoerd en komen daarbij tot de conclusie dat ruim de helft van de terugloop in misdadige activiteiten in de VS kan worden verklaard door de legalisering van abortus, ruim twintig jaar geleden. Abortus schoot toen als een pijl de hoogte in, vooral in kringen waar de stap naar de misdaad snel gezet is. Het gaat dan vooral om kinderen van tieners, van alleenstaande moeders en van Afrikaans-Amerikaanse ouders. Om het cru uit te drukken: de populatie die de afgelopen jaren de leeftijd had waarop misdadige activiteiten gaan pieken, raakte door de legalisering van abortus fel uitgedund. De cijfermatige evidentie die Levitt en Donohue aanreiken om hun stelling te onderbouwen, oogt indrukwekkend. Zo blijkt duidelijk dat de staten die abortus het snelst legaliseerden ook het eerst een opmerkelijke daling in misdaadstatistieken zagen. Verder liep in de staten waar abortus relatief op grotere schaal plaatsvond de misdaad ook sterker terug. De auteurs benadrukken dat hun analyse puur analytisch is en geen waarde-oordeel inhoudt omtrent de wenselijkheid of de ethiek van abortus.S. LEVITT & J. DONOHUE III, "Legalized Abortion and Crime", working paper, University of Chicago.