DE FRANSE president Emmanuel Macron hoopt het protest van de ' gilets jaunes' onder controle te krijgen met beloftes. Zoals de energietransitie, waarbij brandstof steeds zwaarder wordt belast, herbekijken. Als de brandstofprijzen te veel zouden stijgen, dan zou er geen nieuwe bealstingverhoging worden doorgevoerd. Ook wil de president dat er meer aandacht komt voor de pijnlijke economische...

DE FRANSE president Emmanuel Macron hoopt het protest van de ' gilets jaunes' onder controle te krijgen met beloftes. Zoals de energietransitie, waarbij brandstof steeds zwaarder wordt belast, herbekijken. Als de brandstofprijzen te veel zouden stijgen, dan zou er geen nieuwe bealstingverhoging worden doorgevoerd. Ook wil de president dat er meer aandacht komt voor de pijnlijke economische situatie op het platteland en in de kleine steden waar de beweging van de gele hesjes is ontstaan. Het blijft de vraag of dat voldoende zal zijn om een einde te maken aan de protesten. De beweging van de gele hesjes is niet meer alleen een noodkreet van Fransen die het onaanvaardbaar vinden dat ze met een maandloon van 1200 euro al snel 300 euro kwijt zijn aan brandstofkosten omdat ze grote afstanden naar hun werk moeten afleggen. Het gaat om meer: het Franse belastingsysteem moet op de schop. En de hervorming die president Macron sinds zijn aantreden in mei 2017 doorvoert is ondoorzichtig, inefficiënt en onrechtvaardig. Dat Frankrijk eindelijk een einde maakt aan de zware vermogensbelasting is een goede zaak. En net als in België was de verlaging van de vennootschapsbelasting dringend nodig. Maar de fiscale druk bij onze zuiderburen is met 47,6 procent nog altijd de grootste van de OESO-landen. Macron heeft de fout gemaakt belastingverlagingen te compenseren door andere taksen die snel geld binnenbrachten, maar vooral de lagere middenklasse en de gepensioneerden raakten. Zoals de gestegen belasting op brandstof en de hogere algemene sociale bijdrage, een belasting die zowel de werkenden als niet-werkenden betalen. Frankrijk moet dringend doen wat veel andere EU-landen al hebben gedaan: de fiscale druk doen dalen en snijden in de overheidsuitgaven. Met 56 procent van het bbp liggen die in Frankrijk onaanvaardbaar hoog.