In Limburg wacht een Europese subsidiepot van 1,350 miljard frank op concrete projecten. Zijn die er niet eind dit jaar, dan zijn de Limburgers de centen kwijt.
...

In Limburg wacht een Europese subsidiepot van 1,350 miljard frank op concrete projecten. Zijn die er niet eind dit jaar, dan zijn de Limburgers de centen kwijt.Limburg mag rekenen op zowat 1 miljard Belgische frank uit de Efro-pot ( Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en nog eens 350 miljoen uit de ESF-ruif ( Europees Sociaal Fonds). De Europese Commissie heeft die gelden gegeven in het kader van het zogeheten Doelstelling 2-programma, dat probleemgebieden in de Europese Unie extra steun biedt en waarmee Henegouwen ook een "Doelstelling 2-gebied" aardig wat Vlaamse bedrijven over de schreve weet te halen. Negentien Limburgse gemeenten en de lokale overheids- en semi-overheidsdiensten dienden tot nog toe 84 projecten in, maar 1,3 miljard frank subsidie blijft tot nog toe onaangeroerd. Heeft Limburg die centen niet nodig ?Zegt Luc Ghys, bij GOM-Limburg de "Efro-secretaris" : "De gelden zijn ons toegezegd voor de jaren 1994-1996, maar pas sinds april 1995 kunnen er effectief projecten worden voorgesteld. Er wordt al geld uitgetrokken voor adviesverlenende initiatieven voor kmo's, voor kindvriendelijke infrastructuur, voor projecten om falingen tegen te gaan, voor consultatiebureaus voor startende bedrijven én voor ondernemingen met financieringsproblemen. Het Efro- managementcomité heeft onlangs nog een hele trits projecten goedgekeurd." Dat er nog 1,3 miljard frank ligt te niksen, betekent echter niet dat Limburg geen interesse heeft voor de Europese steun, integendeel. Zegt Ghys : "De reconversie is in Limburg al sinds 1987 bezig. De gelden voor de "populaire sectoren", toerisme, wetenschappelijk onderzoek en industriële ontwikkeling, zijn al opgesoupeerd. Het anderhalf miljard dat rest, is voor moeilijker opdrachten, terreinsanering bijvoorbeeld. Dat vraagt meer tijd. We hopen dat de Commissie de vastleggingsperiode wil verlengen van eind 1996 naar een stuk in 1997." Intussen krijgt de gemeente Opglabbeek principieel Efro-gelden voor de sanering van het voormalige Velda-terrein. Als Opglabbeek het 17 hectare groot terrein koopt, subsidieert Europa de kosten van sloping en sanering (45 % op een totaal van 75 miljoen) én betaalt Europa 35 % van de infrastructuurkosten. En dan gaan er zich nieuwe bedrijven vestigen. Zo hopen Opglabbeek én Europa. VELDA Sanering dankzij Europese subsidiepot.