Na een interim van vier jaar bij Vlaams Milieuminister Theo Kelchtermans stapt kabinetschef Hugo Van Bever (46) nu toch over naar de partikuliere sektor. Sinds 1 november leidt de ex-direkteur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Vlaams-Brabant de marketingafdeling van de Vlaamse milieugroep Seghers Engineering.
...

Na een interim van vier jaar bij Vlaams Milieuminister Theo Kelchtermans stapt kabinetschef Hugo Van Bever (46) nu toch over naar de partikuliere sektor. Sinds 1 november leidt de ex-direkteur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Vlaams-Brabant de marketingafdeling van de Vlaamse milieugroep Seghers Engineering."Dit is geen vaandelvlucht, " beklemtoont vrijgezel Van Bever : "Ik blijf geloven in de intermediaire rol van de GOM tussen de lokale overheid en de Vlaamse regering. Gelukkig heeft Ekonomieminister Erik Van Rompuy deze funktie bevestigd en de nodige flexibiliteit gewaarborgd. Maar ik had behoefte eens aan de andere kant van de barrière te staan. Na 20 jaar streekontwikkeling en bedrijfsbegeleiding wou ik zelf eens het roer in handen nemen. "In tegenstelling tot zijn voorganger Johny Cornillie de ex-kabinetschef van Kelchtermans en minister-president Luc Van den Brande die op 1 januari '95 direktievoorzitter van de Nederlandse milieugroep van Gansewinkel werd (zie Trends, 29 juni 1995) klapt Van Bever geen deuren achter zich dicht. Hij neemt geen ontslag bij de GOM, maar start met een professioneel sabbatjaar een loopbaanonderbreking als het ware bij Seghers Engineering. Dat bedrijf sleepte onlangs nog het kontrakt voor de tweede oven van het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver in de wacht.Marketingdirekteur is een nieuwe funktie bij Seghers Engineering. De groep groeit sterk op internationaal vlak (jaarlijkse expansie van 30 % met een gekonsolideerde omzet van zo'n 1,5 miljard frank en 120 werknemers in '94). Om zijn expansiedrift in het buitenland te versterken, zoekt en vindt het Willebroekse bedrijf een exportman. Van Bever : "Net als bij GOM Vlaams-Brabant ook wel de Vlaamse BDBH genoemd zal ik met hart en ziel deze commerciële funktie vervullen. Eigenlijk verandert er weinig of niets. "Na zijn middelbare school aan het St.-Jozefskollege in St.-Pieters-Woluwe gaat Van Bever zoon van de voormalige bestendig afgevaardigde van de provincie Brabant rechten studeren aan de KU-Leuven. In '72 wordt hij sekretaris van de Randfederatie Tervuren, de voorloper van de Brusselse agglomeratieraad. Drie jaar later richt de overheid de GOM Vlaams-Brabant op en benoemt Van Bever tot direkteur-generaal. De jurist met een postuniversitaire graad in marketing bouwt de overheidsinstelling uit tot een publieke KMO met export als specialiteit. "HUGO VAN BEVER (SEGHERS ENGINEERING) Een kijkje aan de andere kant van de barrière.