WIE

Dirk Magnus (52)
...

Dirk Magnus (52) CEO C-Power, het oudste Belgische windmolenpark op zee. Hij volgt Jaak Rutten op. Dirk Magnus werkte tussen 1990 en 2011 als ingenieur en projectmanager bij Tractebel Engineering. Sinds 2007 is hij het hoofd windturbinewerken bij C-Power. In 2011 ging hij aan de slag als zelfstandig ingenieur, om in 2014 contract & knowledge manager te worden bij C-Power. "Tijdens mijn studies burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektriciteit wilde ik al in de energiesector werken. Mijn technische kennis helpt me als CEO." "C-Power is een atypisch bedrijf. Wij mikken niet op marktaandeel, groei of overnames, en gaan ook geen nieuwe parken ontwikkelen. Onze hoofddoelstelling is de beschikbaarheid en de productie van de 54 windturbines van C-Power zo hoog mogelijk te houden. Elk procent beschikbaarheid komt neer op ongeveer 1,5 miljoen euro omzet. Dus zijn we vooral bezig met het onderhoud, de logistiek en het beheer van wisselstukken. Er is een blijvende behoefte aan geschoolde technici. Het is uitdagend werk. "2019 was een moeilijk jaar: de beschikbaarheid zakte van 96 naar 93 procent. Senvion, onze leverancier van windturbines ging failliet. De overnemer besloot de tak offshorewind te liquideren. Sommige onderaannemers deden hetzelfde. "We hebben veel tijd gestoken in de opbouw van technische kennis. Daarvoor hebben we samengewerkt met Duitse windparken. Ook namen we Senvion Benelux over. De dertig werknemers van dat bedrijf, dat we herdoopten tot Thornton Bank Maintenance Services, deden uitsluitend het onderhoud van C-Power, en blijven dat doen. Het zal wellicht tot 2022, 2023 duren voor we weer op het niveau van 2018 zitten." Familie, tafeltennis, joggen, reizen, cultuur, lezen.