"Je zou kunnen zeggen dat ik me in de tweede fase van mijn loopbaan bevindt", legt Marjolein Beynsberger uit. "Voordat ik bij Unibra kwam, was ik dertien jaar lang advocate. In hetzelfde kantoor overigens, Liedekerke in Brussel. Dat was een bijzonder interessante tijd. Ik ben erg leergierig, en daarvoor is de balie een bijzonder nuttige biotoop. Tijdens mijn laatste jaren bij Liedekerke heb ik me voornamelijk toegelegd op fusies en overnames, adviesverlening en projectmanagement bij grote infrastructuur- en industriële projecten." Unibra is actief in de brouwerijsector in Afrika, het ontwikkelt vastgoedprojecten in de Benel...

"Je zou kunnen zeggen dat ik me in de tweede fase van mijn loopbaan bevindt", legt Marjolein Beynsberger uit. "Voordat ik bij Unibra kwam, was ik dertien jaar lang advocate. In hetzelfde kantoor overigens, Liedekerke in Brussel. Dat was een bijzonder interessante tijd. Ik ben erg leergierig, en daarvoor is de balie een bijzonder nuttige biotoop. Tijdens mijn laatste jaren bij Liedekerke heb ik me voornamelijk toegelegd op fusies en overnames, adviesverlening en projectmanagement bij grote infrastructuur- en industriële projecten." Unibra is actief in de brouwerijsector in Afrika, het ontwikkelt vastgoedprojecten in de Benelux, de Verenigde Staten en Congo, en is actief in private equity. Wat bracht u ertoe de balie te verlaten? MARJOLEIN BEYNSBERGER. "Ik had het gevoel dat ik aan de balie op grenzen begon te botsen. Variatie heeft me altijd erg aangesproken, alleen had ik steeds meer het gevoel dat ik een dimensie miste en dat ik als advocate niet langer volledig aan mijn trekken kwam. Mijn leercurve was wat aan het stagneren." Die variatie vindt u wel in uw huidige functie? BEYNSBERGER. "Absoluut. De uitbouw van het juridische departement van een bedrijf als dit zorgt ervoor dat je met heel wat diverse rechtstakken in contact komt. Op dit moment ben ik zelfs bezig met het opzetten van een greenfieldproject en de aankoop van gronden in Afrika ( lacht). Unibra is een heel dynamisch bedrijf, waar de tijd nooit stilstaat. Je moet kort op de bal spelen en beslissingen hebben vaak erg snel een gevolg. Kenmerkend is ook de internationale dimensie waar ik rekening mee moet houden. Ik ga naar Rwanda en Burundi, waar het al een hele uitdaging is te begrijpen hoe beslissingen tot stand komen." Wat ziet u, voortbouwend op de ervaring van het voorbije jaar, als uw grootste persoonlijke uitdaging? BEYNSBERGER. "Die grootste uitdaging is wat deze baan ook zo boeiend maakt. Als advocate word je vaak gevraagd advies te verstrekken, waarna de kous af is. Hier begint het pas in dat stadium. Niet alleen zorg ik voor juridische input, ik schuif ook mee aan de tafel waar de beslissingen genomen worden. En dossiers verdwijnen niet zomaar, je volgt ze in alle stadia van het traject ( lacht). Leuk is ook dat je erg snel de impact van die beslissingen ziet. We werken alles bij elkaar in een relatief kleine structuur, wat ook korte communicatielijnen oplevert. Je denkt soms dat je als advocate snel werkt, maar in mijn huidige functie krijg ik de stellige indruk dat ik meer werk verzet." Hoe ziet u uw toekomst? BEYNSBERGER. "Een jaar geleden omschreef ik mijn ambitie als het uitbouwen van een juridisch departement dat een grondige kennis van de diverse sectoren waarin Unibra actief is, beschikbaar stelt voor het hele team. Welnu, dat is vandaag even actueel als toen en zal dat waarschijnlijk nog een hele poos ook zo blijven ( glimlacht). Mijn traject blijft een leerproces."