In deze doorwrochte academische bundel, die grotendeels de neerslag vormt van het gelijknamige congres dat onlangs in Antwerpen plaatsvond, wordt op de eerste plaats teruggeblikt op het onderzoek terzake sinds 1985. Toen werd de gefocuste bevolkingsgroep nog migranten of buitenlandse minderheden genoemd, terwijl vandaag allochtonen gebruikt wordt.
...

In deze doorwrochte academische bundel, die grotendeels de neerslag vormt van het gelijknamige congres dat onlangs in Antwerpen plaatsvond, wordt op de eerste plaats teruggeblikt op het onderzoek terzake sinds 1985. Toen werd de gefocuste bevolkingsgroep nog migranten of buitenlandse minderheden genoemd, terwijl vandaag allochtonen gebruikt wordt. Over het ontoereikende van een louter repressieve benadering heeft Frank Caestecker het ook in zijn historische studie Alien Policy in Belgium 1840-1940 _ The Creation of Guest Workers, Refugees and Illegal Aliens. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw pakte België uit met een verwijderingsbeleid, dat evenwel geen succes scoorde. Toen ons land in 1931 meegesleurd werd door de lawine van de wereldwijde recessie, werden de ongewenste migranten (die ook toen al grotendeels uit Oost-Europa stamden) repressiever behandeld. Ze moesten een jaar aan de slag in de landloperskolonies, konden daar wat zakgeld verdienen en werden dan de grens overgezet. De beleidsmakers gingen ervan uit dat het afschrikkingseffect groot genoeg was om de stroom te doen opdrogen. Die redenering hield geen rekening met het gebrek aan alternatieven van de inwijkelingen. Voor velen was het enige alternatief van een illegaal verblijf in België een illegaal verblijf in een ander land. Het migratiebeleid reageerde vrijwel altijd op de economische conjunctuur. Tijdens een recessie werd de ongewenste instroom sterker aangepakt. Telkens als de industrie arbeidskrachten nodig had, werd de grens geopend. Uiteraard geldt dat vandaag nog vrijwel alleen voor hoogopgeleide migranten (zie ook blz. 28). De benadering van het fenomeen van de asielzoekers wordt momenteel niet zozeer door economische, maar door politieke motieven gedirigeerd. Zijn asielzoekers niet veeleer een politiek dan een reëel probleem?Luc De DeckerFrank Caestecker, Alien Policy in Belgium 1840-1940 _ The Creation of Guest Workers, Refugees and Illegal Aliens. Berghahn Books, 330 blz. Jan Vranken, Christiane Timmerman & Katrien Van der Heyden (red.), Komende generaties _ Wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Acco, 326 blz., 1251 fr.