"Een goede zaak voor iedereen," zegt Roland Louski van het Brusselse Info2Clear-SecureAttachment over het akkoord tussen Microsoft en Intertrust vorige week. Microsoft betaalt 440 miljoen dollar voor een voortdurende gebruikerslicentie op elf antipiraterij-octrooien van Intertrust. Daarmee is een conflict geregeld dat Microsoft nogal wat hinder bezorgde. Volgens Intertrust - hoofdzakelijk eigendom van Philips en Sony - bevatte 85 % van Microsofts producten inbreuken op zijn octrooien.
...

"Een goede zaak voor iedereen," zegt Roland Louski van het Brusselse Info2Clear-SecureAttachment over het akkoord tussen Microsoft en Intertrust vorige week. Microsoft betaalt 440 miljoen dollar voor een voortdurende gebruikerslicentie op elf antipiraterij-octrooien van Intertrust. Daarmee is een conflict geregeld dat Microsoft nogal wat hinder bezorgde. Volgens Intertrust - hoofdzakelijk eigendom van Philips en Sony - bevatte 85 % van Microsofts producten inbreuken op zijn octrooien. "Niemand is echt gebaat met gevechten tussen eigenaars van octrooien," zegt Bart Preneel, encryptiespecialist en hoogleraar aan de KU Leuven. "Een situatie met twee oplossingen - entertainmentproviders zoals Philips en Sony aan de ene kant en de pc-wereld met Microsoft aan de andere kant - is voor niemand voordelig. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een dvd die je schrijft op je pc, niet meer bruikbaar zou zijn voor je tv. En vice versa." Volgens CarolineKamerbeek, communicatieverantwoordelijke voor Intellectual Property & Standards bij Philips, zijn de octrooien van Intertrust cruciaal voor zogenaamd digital rights management (DRM), het beheer van digitale intellectuele rechten. Met DRM kan een uitgever bepalen hoe de gebruiker omgaat met zijn product, aldus gedelegeerd bestuurder Anthony Belpaire van Info2Clear-SecureAttachment, een ontwikkelaar van DRM-oplossingen en een belangrijke partner van Microsoft op dit terrein. "Of hij die inhoud kan doorsturen, printen, kopiëren en hoeveel keer hij kan printen of kopiëren enzovoort." Met het groeiende belang van digitale inhoud breidt ook het aantal toepassingen van DRM voortdurend uit. Info2Clear-SecureAttachment levert de technologie waarmee het ICT-maandblad Smart Business Strategies vorige week als eerste in België met een gecontroleerde digitale editie begon. Bij Philips stelt Caroline Kamerbeek dat het niet bij een bilateraal akkoord met Microsoft blijft. "We zijn een patent pool aan het vormen. Zo kunnen we de technologie bundelen en aanbieden aan al wie DRM-technologie nodig denkt te hebben," zegt ze. De pool is in oktober opgezet door de gespecialiseerde dienstverlener Mpeg LA uit Denver. Bij navraag blijkt dat Mpeg LA de deelnemers aan de DRM-pool voorlopig geheimhoudt, maar Caroline Kamerbeek laat uitschijnen dat Intertrust de spil is. "DRM-technologie van Intertrust zal straks in bijna alle producten terug te vinden zijn," voorspelt ze. Bij de auteursrechtenvereniging Sabam knikt woordvoerder Thierry Dachelet goedkeurend bij het idee van "standaardisatie van DRM-technologie". "Op voorwaarde dat de auteursmaatschappijen bij het gebruik betrokken worden en dat het DRM-systeem niet gehanteerd wordt zonder de toestemming van de titularissen van de rechten," vult hij aan. Auteursrechtenverenigingen als Sabam vrezen dat DRM hun rol kan uithollen. Minstens even belangrijk zijn toepassingen van DRM bij de beveiliging van informatie in bedrijven, zoals Microsoft die met zijn jongste Office-versie begint te implementeren. "DRM vult het laatste hiaat: wanneer iemand toegang heeft verkregen, wat mag hij dan met de informatie doen? Daar zien we een aangroei van de vraag," zegt Anthony Belpaire. Volgens hem kan Info2Clear-SecureAttachment precies zo'n rol van "neutrale operator" spelen. Het heeft daarvoor al een "strategisch akkoord" afgesloten met Microsoft en Certipost, de operator van de elektronische identiteitskaart. Schaalbaarheidstesten zijn aan de gang. "Het systeem moet toelaten dat men bijvoorbeeld in de medische sector over de grenzen van organisaties heen informatie uitwisselt, met de zekerheid dat de juiste persoon het bestand bekijkt en dat zo'n Word-bestand niet zomaar kan worden herverdeeld." Voor Info2Clear, dat tot eind 2002 al meer dan 5 miljoen euro verloor, is het belangrijk dat de vraag aantrekt. "Het is zeker onze doelstelling om dit jaar een positieve cashflow te hebben," zegt Belpaire. In 2002 kreeg Mpeg LA, dat nu de DRM-octrooien poolt, op een ander terrein een antitrustklacht aangesmeerd door Douglas McIntyre, topman van compressiespecialist On2 Technologies. Vandaag vindt McIntyre het nog wat vroeg om al over een gelijkaardig scenario te spreken. "In een pool brengt iedereen zijn intellectuele rechten in, maar dit is geen pool. Dit is een eenrichtingsschikking, die Microsoft toegang geeft tot de patenten van Intertrust." Bruno Leijnse"DRM-technologie van Intertrust zal straks in bijna alle producten terug te vinden zijn."