In oktober 2013 nam het uitzendbedrijf Talentus zijn sectorgenoot Plus Uitzendkrachten over. Topman Michel Van Hemele stond voor een moeilijke opdracht, want Plus torste 2 miljoen euro verlies. Toch kreeg hij het bedrijf weer op de sporen. Van Hemele kent de sector. Hij is ex-CEO van het uitzendbedrijf Creyf's en kreeg ervaring met herstructureringen toen hij de cateraar Carestel leidde.
...

In oktober 2013 nam het uitzendbedrijf Talentus zijn sectorgenoot Plus Uitzendkrachten over. Topman Michel Van Hemele stond voor een moeilijke opdracht, want Plus torste 2 miljoen euro verlies. Toch kreeg hij het bedrijf weer op de sporen. Van Hemele kent de sector. Hij is ex-CEO van het uitzendbedrijf Creyf's en kreeg ervaring met herstructureringen toen hij de cateraar Carestel leidde. Talentus is slechts een van de hr-initiatieven die Van Hemele de jongste vier jaar heeft opgestart. Samen met zusterbedrijven Essensys (de interim-managementafdeling die hij van Ernst & Young overkocht), Intys Consulting, Intys Human Resources en Plus Uitzendkrachten vormt Talentus een groep die inspeelt op alle hr-behoeften. Essensys specialiseert zich in executive interim management. Intys Consulting focust op financiële consulting. Intys HR werkt programma's uit voor hr-professionals en voor talentontwikkeling. Talentus (opgestart in 2010) en Plus Uitzendkrachten -- samen 22 kantoren -- rekruteren talenten voor tijdelijke en vaste jobs. MICHEL VAN HEMELE. "We focussen op kmo's. Talentus heeft geen keuze gemaakt voor arbeiders of bedienden. Het is een fiftyfiftyverhouding, terwijl de uitzendmarkt uit ongeveer twee derde arbeiders en een derde bedienden bestaat. De focus ligt op kwaliteitsvolle uitzendkrachten. Nabijheid speelt ook een belangrijke rol, meer dan omvang." VAN HEMELE. "We namen Plus Uitzendkrachten over van P&V-verzekeringen. Het bedrijf met zeventien kantoren leed een verlies van 2 miljoen euro. Het was niet gemakkelijk een bedrijf in zulke slechte papieren over te nemen. We hadden met Talentus geen volumestrategie, maar je hebt volume nodig om een efficiënt hoofd- kantoor op te bouwen met ondersteunende diensten. Dankzij de overname werd dat mogelijk. Plus benaderde de markt op een specifieke manier." VAN HEMELE. "Plus vertrok van een sociale bekommernis. Het coachte en begeleidde de uitzendkrachten zodat die zich beter in hun vel voelden en minder snel een nieuwe job zouden zoeken. Plus had twee polen: uitzendarbeid en de begeleiding van langdurig werklozen via de VDAB. Die laatste poot sloot niet aan bij de strategie van Talentus. Wij zochten de beste mensen op de markt voor onze klanten, geen langdurig werklozen. "Het contract met de VDAB liep eind 2013 wel af. Maar tot het einde van het jaar werden wel nog langdurig werklozen aangebracht. Die populatie verminderde in de loop van 2014. Dat liet ons ook toe de mensen die zich met deze poot van Plus bezighielden geleidelijk te laten vertrekken. Voor 50 van de 125 mensen van Plus Uitzendkrachten hadden we geen werk meer. Maar we hebben individueel met hen samengezeten en bijscholing gegeven. Het was een langzame overgang van zes maanden. De herstructurering is discreet gebeurd." VAN HEMELE. "We hebben ons boekjaar verlengd van 31 december 2013 tot eind juni 2014, omdat er door de overname heel wat correcties zijn gebeurd. We hebben de 18 maanden afgesloten met een verlies van 300.000 euro in plaats van de bijna 2 miljoen van 2013. Het komende boekjaar zullen we opnieuw winst draaien." A.M."De focus ligt op kwaliteitsvolle uitzendkrachten"