Opschudding in de bankwereld: de Financial Times meldde dat ING belangstelling heeft voor Dexia. Klopt dat? We vroegen het aan Michel Tilmant, topman van ING. "Geen enkele hypothese valt uit te sluiten," repliceert hij. "Je moet vooral de markt in de gaten houden en klaarstaan om te reageren. Maar laten we duidelijk wezen: het is niet nodig een huwelijk aan te gaan met een andere financiële groep om waarde te scheppen."
...

Opschudding in de bankwereld: de Financial Times meldde dat ING belangstelling heeft voor Dexia. Klopt dat? We vroegen het aan Michel Tilmant, topman van ING. "Geen enkele hypothese valt uit te sluiten," repliceert hij. "Je moet vooral de markt in de gaten houden en klaarstaan om te reageren. Maar laten we duidelijk wezen: het is niet nodig een huwelijk aan te gaan met een andere financiële groep om waarde te scheppen."Tussen de geruchten over overnames en allianties, lijkt ING veel-eer een outsider in de internationale bankwereld. "Wat ING onderscheidt van sommige van zijn concurrenten, is de aanwezigheid van groeikansen in eigen rangen," voert Tilmant aan. "We zijn bijvoorbeeld overal ter wereld goed gepositioneerd om met onze bank- en verzekeringsactiviteiten profijt te halen uit de problematiek van de pensioenen en de vergrijzing van de bevolking. Daar moeten nog twee andere groeimotoren aan toegevoegd worden: de levensverzekeringen in de groeilanden en het internetbankieren." De bankier citeert in dat verband het voorbeeld van ING Direct, de onlinebank van de groep: "Het is de grootste internetbank ter wereld. In 2005 maakte ze 650 miljoen euro winst, amper een paar jaar na de start." ING gaf vorig jaar wel 500 miljoen dollar uit om dat resultaat te bereiken. De financiële instellingen barsten momenteel van de liquiditeiten. Dat geldt zeker voor ING, dat in 2005 een winst van 7,2 miljard euro boekte, een stijging met 20 %. "Het is juist dat ING, zoals heel wat andere financiële instellingen, op dit ogenblik de mogelijkheid heeft om een aanzienlijke cashflow vrij te maken," geeft Tilmant toe. "Het gaat om een omvangrijk volume aan liquiditeiten, die u ofwel in de onderneming kan houden om haar groei te financieren, ofwel kan uitkeren aan de aandeelhouders of gebruiken om overnames te realiseren. Maar die overnames worden dan wel vaak duur betaald, vooral nu heel wat ondernemingen op zoek gaan naar externe groei. In plaats van over te gaan tot dure acquisities of superdividenden uit te keren, geven wij er de voorkeur aan om die winst opnieuw in de onderneming te steken, mits een voldoende rendement voor onze aandeelhouders. Kortom, we geven er de voorkeur aan goodwill te creëren in plaats van er te kopen."Een luxeprobleem? "Inderdaad, we zitten niet in een situatie waarbij we in de rug geduwd worden om operaties uit te voeren die we niet willen uitvoeren, die relatief duur zouden zijn en die ons zouden uitputten," aldus Tilmant. Maar als men de neus zo dicht op het stuur houdt, dreigt men dan niet naast de gouden palm te grijpen? "Het feit dat we een duidelijke strategie hebben, stelt ons in staat om ons te concentreren op de essentie en waakzaam te zijn," riposteert Tilmant. "Overigens voeren we ook aanvullende overnames uit, hetzij om onze geografische dekking te verbeteren, hetzij om onze positie voor sommige activiteiten te versterken. Maar dat is heel wat anders dan een grootscheepse acquisitie. Zo'n omvangrijke operatie staat niet op de agenda."eXtra informatie op www.trends.be: Op 28 april 2005 publiceerde Trends een uitvoerig interview met Michel Tilmant. Dat vindt u deze week op de website.S.B.