Om de economische terugval in zijn traditionele markten op te vangen, is Metris gestart met het verkennen en bewerken van nieuwe omzetbronnen. Het bedrijf uit Leuven behaalde vorig jaar 28 procent van de omzet in de autosector, 35 procent in de lucht- en ruimtevaartsector en 37 procent in de algemene industriële metrologiemarkt. Metris kon in zijn jonge bestaan vrij snel grote klanten overtuigen als Airbus, Boeing, Toyota, Jaguar, Volkswagen en Porsche. Maar de algemene crisis sloeg hard toe, ook bij de klanten.
...

Om de economische terugval in zijn traditionele markten op te vangen, is Metris gestart met het verkennen en bewerken van nieuwe omzetbronnen. Het bedrijf uit Leuven behaalde vorig jaar 28 procent van de omzet in de autosector, 35 procent in de lucht- en ruimtevaartsector en 37 procent in de algemene industriële metrologiemarkt. Metris kon in zijn jonge bestaan vrij snel grote klanten overtuigen als Airbus, Boeing, Toyota, Jaguar, Volkswagen en Porsche. Maar de algemene crisis sloeg hard toe, ook bij de klanten. CEO Bart Van Coppenolle moet zijn strategie dan ook wijzigen. "Het is eerder mikken op nieuwe domeinen van klanten. En ik denk dat we daar al een heel stuk weg hebben afgelegd. Vooral het segment van de algemene industriële metrologiemarkt biedt nog veel potentieel. Potentieel dat we nu volop bewerken", zegt Van Coppenolle. Zo heeft Metris nieuwe klanten aangeboord uit de sector van de medische apparatuur, de scheepsbouw en de sector van de nieuwe energie (windmolenparken, zonnepanelen). "We zoeken nieuwe omzetbronnen. Het segment van de algemene industriële metrologie maakte mee mogelijk dat ons eerste kwartaal op schema zat. Maar tegelijk halen we ook nog altijd significante omzetten in de twee andere domeinen." Het aanboren van nieuwe klanten en dito omzetbronnen moet de specialist in meettechniek minder afhankelijk maken van de auto- en luchtvaartmarkt. Door de harde terugval in die sector sloot Metris 2008 af met een nettoverlies van 14 miljoen euro. Vooral het vierde kwartaal, traditioneel het sterkste, sneed diep in de cijfers. Metris realiseerde in 2008 een omzet van 88,7 miljoen euro, 4 procent minder dan in 2007. In de eerste drie kwartalen werd nog een omzetgroei behaald van 30 procent, maar de stevige terugval in het laatste kwartaal deed dit alles teniet. Het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet niet meer, maar of dit betekent dat voor Metris het dieptepunt bereikt is, wil Bart Van Coppenolle niet gezegd hebben. "Het eerste kwartaal zitten we op schema. We hebben een plan opgesteld met de recessie als uitgangspunt en alles verloopt volgens plan. Maar de komende maanden moet blijken of dit nu een afvlakking is dan wel of de situatie verder verslechtert, maar daar durf ik nu geen uitspraken over doen." De bedrijfskasstroom (ebitda) kwam in 2008 licht positief uit op 3,7 miljoen euro. Veel minder dan de 20 miljoen euro die aanvankelijk werd beoogd. "Dat is volledig op het conto van de verkoop te schrijven", zegt Van Coppenolle. Om de schuldenlast te verminderen, een gevolg van de overnamepolitiek van de voorbije jaren, wil Metris in de kosten snijden en wil het vooral een substantiële vrije kasstroom genereren in 2009. Er komt een investeringsstop en een programma om het werkkapitaal te optimaliseren. Daarmee denkt Metris in 2009 een vrije kasstroom te kunnen halen van 15 tot 20 procent van de omzet. Die zal aangewend worden om de nettoschuldpositie te verminderen. Tegelijk werd met de banken een akkoord bereikt over een herziening van de lopende convenanten, een bewijs dat ook zij hun geloof blijven belijden in het bedrijf en zijn management. In december 2006 trok het bedrijf naar de beurs tegen 12 euro per aandeel. In januari 2008 dook het aandeel voor het eerst onder de introductiekoers en daarna ging het alleen maar bergaf. Metris werd een pennystock. Dreigt er geen vijandige overname, zeker in het licht van de continue consolidatie die in de sector woedt? De grote jongens zijn het Zweedse Hexagon, het Japanse Mitutoyo en het Duitse Carl Zeiss. Die hebben elk zowat 10 tot 15 procent van de markt. Maar ze zitten eerder in de klassieke technologie. Een hoogtechnologisch bedrijf als Metris kan dan soelaas bieden. "De beurs vandaag is een casino, maar dan een zonder bezoekers. De huidige beurskoers is te laag om te verkopen, daar maak ik me eigenlijk niet zozeer zorgen in. Al kan je een vijandige overname natuurlijk nooit uitsluiten." Dat alles betekent wel dat acquisities voor een tijd in de koelkast belanden. Een stijlbreuk met het verleden. Metris groeide pijlsnel en lijfde een vijftiental concurrenten in, met het oog op een zo compleet mogelijk gamma. In de catalogus van Metris zit nu zowel meethardware, toepassingssoftware als dienstverlening voor alle vormen van dimensionele kwaliteitscontrole. Naast de klassieke mechanische meetinstrumenten is Metris bekend door zijn geavanceerde optische meetapparatuur. De voorbije vier jaar zag Metris zijn omzet met een factor 15 vermenigvuldigen. Die overnames en bijhorende groei waren voor Bart Van Coppenolle nooit een doel op zich. Overigens, criticasters die de overnamepolitiek aanvallen, vergeten gemakkelijkheidhalve dat het bedrijf er intussen ook in slaagde om zowat de helft van de groei op organische wijze te halen. Het bedrijf groeide explosief van vijf naar 725 werknemers en pootte vestigingen neer in onder meer de VS, Groot-Brittannië, Japan, China, Korea en India. Eind vorig jaar zette het bedrijf een herstructurering op het getouw waarbij het aantal personeelsleden naar 525 werd gebracht. "Ik denk dat we goed en juist hebben ingegrepen. En vooral dat we snel hebben ingegrepen", zegt Van Coppenolle. Het zwaartepunt van die sanering lag niet in België. In Italië verkocht Metris zijn productie van meetmachines weer aan de vroegere eigenaar, amper twee jaar nadat het dat bedrijf had ingelijfd. Een licentie werd ook verkocht aan het Britse Renishaw en een rist outsourcingcontracten in India en Bulgarije werd weer in eigen handen genomen. Voorts werden de operationele activiteiten tegen het licht gehouden, wat leidde tot het schrappen van een aantal dubbele functies die door de overnames waren ontstaan. Er sneuvelden ook enkele productiebanen en tijdelijke contracten. Of dat volstaat? "We hebben een buffer aan plannen indien we verder moeten gaan. Maar vooralsnog gaan we daar niet van uit. Als je daarentegen dergelijk kader klaar hebt liggen, kan je heel snel ageren." Metris investeerde in 2008 voor 23 miljoen euro, minder dan de helft van de 53 miljoen euro die in 2007 werd geïnvesteerd. Voor 2009 is een investeringsstop ingevoerd. Maar Bart Van Coppenolle benadrukt dat het niet gaat over de ontwikkelingen. Het budget voor productontwikke-ling ligt met 7,5 miljoen euro wel een kwart lager, maar we blijven doen wat we moeten doen." (T) Door Lieven Desmet