Het Gemeentekrediet loopt als een rode draad door de carrière van Eddy Plettinck (45 j.). Hij draagt er nu twee petjes : sinds september 1993 is hij secretaris van het directiecomité, sinds '95 ook hoofdeconoom van de bank. Twee functies die hij perfect gescheiden wil houden maar waarvan het samengaan soms verwarring sticht naar de buitenwereld toe. In de recente swap-affaire nam Eddy Plettinck vrij snel het speculatieve karakter van het overheidshandelen op de korrel maar de bank floot hem terug of zo leek het althans. Eddy Plettinck heeft daar geen moeite mee : "Als econoo...

Het Gemeentekrediet loopt als een rode draad door de carrière van Eddy Plettinck (45 j.). Hij draagt er nu twee petjes : sinds september 1993 is hij secretaris van het directiecomité, sinds '95 ook hoofdeconoom van de bank. Twee functies die hij perfect gescheiden wil houden maar waarvan het samengaan soms verwarring sticht naar de buitenwereld toe. In de recente swap-affaire nam Eddy Plettinck vrij snel het speculatieve karakter van het overheidshandelen op de korrel maar de bank floot hem terug of zo leek het althans. Eddy Plettinck heeft daar geen moeite mee : "Als econoom kan en mag ik vergaande standpunten innemen, ook van ethische aard. Ik kan als vakman mijn opinie geven ; maar omdat ik ook secretaris van het directiecomité ben, kan men verkeerdelijk aannemen dat ik het standpunt van de bank vertolk. Dat is echter niet het geval. Het standpunt van het Gemeentekrediet naarbuiten brengen of dat net niet doen is een taak die voorbehouden is aan het directiecomité zelf." De licentiaat TEW (Ruca) vorste aanvankelijk voor de Ruca ('73-'79) en vervulde tussendoor zijn legerdienst. Hij doctoreerde met een proefschrift over het beleid van het Rentenfonds en de weerslag ervan op de rentevoeten. Daarna maakte hij zijn entree op de studiedienst van het Gemeentekrediet. Niet voor lang echter, want in '81 ruilde hij zijn job bij de bank in voor het harde bestaan van adjunct-kabinetschef bij minister van het Brussels Gewest André Degroeve. "Werken onder de regering-Martens en heel even ook Eyskens was bijwijlen hallucinant maar zeer leerzaam," vertelt Plettinck, die na een jaar het kabinetswerk liet voor wat het was en terugkeerde naar de studiedienst. Om na acht maanden door te schuiven naar de afdeling beheersaudit van het Gemeentekrediet. "Interessant vanwege het helikopter-perspectief dat die functie bood op de bank." Hij stapt tussendoor ook in het onderwijs om Money, Credit and Banking" te doceren aan het Vesalius College van de VUB. In '92 dan terug naar de studiedienst, ditmaal voor langere tijd, wat in '95 resulteert in zijn benoeming tot chief economist. "Boeiend zeker op het vlak van de voorbereiding van projecten zoals de alliantie met Crédit local de France. De studiedienst speelde een belangrijke rol in het communicatieproces met alle betrokkenen. Wij creëerden goodwill bij de aandeelhouders via onze duidende informatie over het belang van de samenwerking met CLF." Chief economist zijn, betekent ook permanent op de hoogte blijven van de actualiteit. "Het lezen van kranten en (vak-)tijdschriften slorpt de beschikbare vrije tijd op." Toch maakt Eddy Plettinck minsten eenmaal per jaar tijd vrij om zijn passie wandelen in het hooggebergte te beoefenen. Daarvoor trekt hij al 26 jaar onafgebroken naar Saas-Almagell in het Zwiterse Wallis. "Nu met Allerheiligen, wanneer het gros der toeristen naar huis is, vertrek ik opnieuw. Dan is het rustig en kan ik er de kennissen een bezoekje brengen." EDDY PLETTINCK (GEMEENTEKREDIET) Inzake de swap-affaire vertolk ik niet het standpunt van het directiecomité, maar wel mijn eigen visie, als econoom.