Zowel het boek erover als de miniatuurkunst zelf dwingen ook in het digitale tijdperk ontzag af. In de monumentale uitgave Vlaamse miniaturen penseelt kunsthistoricus Maurits Smeyers ( KU-Leuven) de fraai geïllustreerde evolutie van de miniaturen uit de preromaanse tot de laatgotische periode. Ook de vormgeving verdient een lauwerkrans. (Davidsfonds, 528 blz., 4995 fr. ISBN 906152 5985.)
...

Zowel het boek erover als de miniatuurkunst zelf dwingen ook in het digitale tijdperk ontzag af. In de monumentale uitgave Vlaamse miniaturen penseelt kunsthistoricus Maurits Smeyers ( KU-Leuven) de fraai geïllustreerde evolutie van de miniaturen uit de preromaanse tot de laatgotische periode. Ook de vormgeving verdient een lauwerkrans. (Davidsfonds, 528 blz., 4995 fr. ISBN 906152 5985.) Als tweede boek buiten categorie stellen we de ontroerend grondige kroniek Sint-Martens-Latem - Kunstenaarsdorp in Vlaanderen voor, waarin Piet Boyens het portret schildert van een imposante stoet kunstenaars (onder wie Gustave De Smet en Constant Permeke), die zich vanaf eind vorige eeuw in het Leiedorp vestigden. Van deze parel aan de Vlaamse kunstboekenkroon uit 1992, verscheen zopas een licht herziene tweede druk. (Lannoo, 520 blz., 2950 fr. ISBN 90209 3497X.) KUNST.In 1550 verscheen de eerste editie van De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten van schilder-architect Giorgio Vasari. Het bleef tot 1990 wachten vooraleer een selectie in vertaling verscheen. Deze versie verschijnt nu rianter én rijk geïllustreerd. Het boek bevat biografieën van onder meer Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli en Michelangelo. Nog verrassend attractief. (Contact, 407 blz., 1800 fr. ISBN 90254 14257.) Veel meer dan Rubens bezit zijn Antwerpse stadsgenoot Anton van Dyck het profiel van de eigentijdse artiest: vele reizen, steeds de aandacht zoeken en als dandy verslingerd aan de beau-monde. Onder de laconieke titel Van Dyck boetseerde Katlijne Van der Stighelen het recente wetenschappelijk onderzoek over de barokmeester tot een genietbare uiteenzetting over diens leven en werk. Met revelerende illustraties. (Lannoo, 142 blz., 1650 fr. ISBN 90209 33582.) GESCHIEDENIS.De encyclopedische turf Meer dan 2000 jaar geschiedenis van de Lage Landen is beslist niet onverdienstelijk, maar toont aan dat het bundelen van de historie van België en Nederland moeilijk ligt. België komt er een beetje bekaaid af. Omdat de Hollandse bril zwaarder woog? Deze editie werd na de dood van Jaap ter Haar in februari 1998 uitgebreid door E.H. Halberstma. (Fibula, 639 blz., 995 fr. ISBN 90 269 68841.) Een half millennium geleden overspoelde een getormenteerde New Age-golf in het kwadraat het verbouwereerde Europa. In het overheersende Spanje herleefden verschijnselen als apocalyptiek, profetie en een bedenkelijke vorm van spiritualiteit. Historicus Chris van der Heijden vertelt in Zwarte renaissance - Spanje en de wereld 1492-1536 over de grimmige gevolgen, zoals de verdrijving van de Spaanse joden, de nabloei van ridderschap en de wijdverspreide onverzoenlijkheid tegenover andersdenkenden. Angstaanjagend actueel. (Contact, 525 blz., 1400 fr. ISBN 90254 21393.) ECONOMIE.Interactieve multimedia, met Internet als locomotief, maken een nieuwe economie mogelijk, die gebaseerd is op netwerken van menselijke intelligentie. Zulke frasen lezen als een pijnlijk cliché. In het begin rijgt De digitale economie van informatiegoeroe Don Tapscott aardig wat gemeenplaatsen aaneen. Toch blijft dit werk een aanrader, vooral omdat Tapscott ook een ernstige inventaris maakt van de risico's die gepaard gaan met de revolutie die het bedrijfsleven (en de maatschappij) te wachten staat.( Scriptum, 336 blz., 950 fr. ISBN 905594 100X.) POLITIEK.Waarom gaat bijna de helft van de Europese begroting naar de landbouwers en worden ze betaald om vooral niet te hard te werken? Hoe groot is het deel dat in de zakken terechtkomt van al of niet maffioze fraudeurs? Op deze en tal van andere vragen geeft econome Marie-Anne Wilssens een vrij duidelijk antwoord in Wat kost ons Europa? Degelijk, kritisch en hoogst informatief. Globe, 255 blz., 650 fr. ISBN 905312 103X. LITERATUUR.Giorgio Bassani (1916) kende zijn doorbraak met De tuin van Finzi-Contini (1956), waarin hij vooral de geschiedenis van de joodse gemeenschap van Ferrara tijdens het fascisme beschreef. Al zijn romans en verhalen spelen in deze Italiaanse stad, reden genoeg om zijn Verzameld Werk te bundelen als Het verhaal van Ferrara. Bassani ontpopt zich niet alleen als chroniqueur, maar bouwt even goed een literair universum op. Voor wie literatuur buiten de hier alom gekende paden zoekt. (Meulenhoff, 743 blz., 2500 fr.) (genummerde oplage van 1000 exemplaren) ISBN 90290 58684. Tegelijk verscheen Giorgio Bassani's Ferrara - Een universum, een beknopte biografie van de auteur en een schets van diens stad door Henk Pröpper. Meulenhoff, 47 blz., 298 fr. ISBN 90 290 58498. LUC DE DECKER