SP. A-voorzitter Johan Vande Lanotte wil het aantal militairen met de helft en het defensiebudget met 40 % verminderen. Professor Randall Lesaffer, militair expert aan de Universiteit van Tilburg, wijst op de negatieve gevolgen ervan voor het imago van België.
...

SP. A-voorzitter Johan Vande Lanotte wil het aantal militairen met de helft en het defensiebudget met 40 % verminderen. Professor Randall Lesaffer, militair expert aan de Universiteit van Tilburg, wijst op de negatieve gevolgen ervan voor het imago van België. RANDALL LESAFFER (UNIVERSITEIT VAN TILBURG). "Relatief gezien wel. België besteedt drie vierde van zijn militair budget aan personeel. Er moet en kan gesnoeid worden in de personeelsstructuur. Er is vooral nood aan meer jonge mensen in een gevechtsfunctie, ondersteund met modern materiaal. Een herstructurering binnen defensie kan, maar een besparing lijkt me uitgesloten. Nu al klagen militairen dat ze voor sommige buitenlandse opdrachten worden geweerd bij gebrek aan modern materiaal." LESAFFER. "Denemarken, half zo groot als België, is ambitieuzer en wordt au sérieux genomen. Militaire slagkracht staat vandaag synoniem met het opnemen van internationale verantwoordelijkheden. Kortom, met humanitaire operaties en solidariteit. Als de internationale scène je leger niet ernstig neemt, neemt het ook je buitenlands beleid niet ernstig. De investeringen in een militair apparaat moeten gebeuren in functie van de economische sterkte, niet in verhouding tot de grootte. België bengelt met zijn militaire uitgaven van 1,2 % van het bnp achteraan in het Navopeloton. Het Belgische leger is nu al ongeloofwaardig. Hoe gaat België aan zijn Navopartners verkopen dat het zijn defensiebudget nog eens met 40 % wil inkrimpen? En het leger zelf met de helft? Zo maken we ons compleet belachelijk. Het idee van Vande Lanotte doorkruist trouwens de bestaande hervormingsplannen van het leger. Het evolueert van een Koude Oorlogleger (80.000 eenheden) naar mobiel inzetbare strijdkrachten (35.000). Als men de ambitie wil aanhouden van twee operationele brigades (8000 militairen), een luchtmacht, een marine met twee fregatten en mijnenbestrijding, kan men niet meer erg ver beneden de 35.000 manschappen zakken." LESAFFER. "Die koppeling is een slecht signaal. Als Europese defensie op een lijn wordt gezet met besparingen, wordt de idee zelf gehypothekeerd. Wat wil Vande Lanotte? Navosolidariteit vervangen door EU-vrijblijvendheid? Europa is met het Eurocorps en het Europese wapenagentschap net de eerste stappen aan het zetten, maar is allesbehalve klaar voor een echt leger. Dat hoeft trouwens ook niet. Europa heeft immers nog geen buitenlands beleid. En een leger zonder een buitenlandse politiek heeft geen nut. Vande Lanotte spant de wagen voor het paard." H.B.