Zelfs de auto-industrie doet voortaan een beroep op de Mechelse terminal dry port Muizen. "Aangezien de trein wordt ingezet voor just-in-time leveringen vormt dat het beste bewijs dat onze dienstverlening wordt gewaardeerd," aldus Tony Davis, commercieel directeur van de nv Unilog. "Het typische imago van de Spoorwegen zijn we kwijt: we zijn geen bureaucratische ambtenaren."
...

Zelfs de auto-industrie doet voortaan een beroep op de Mechelse terminal dry port Muizen. "Aangezien de trein wordt ingezet voor just-in-time leveringen vormt dat het beste bewijs dat onze dienstverlening wordt gewaardeerd," aldus Tony Davis, commercieel directeur van de nv Unilog. "Het typische imago van de Spoorwegen zijn we kwijt: we zijn geen bureaucratische ambtenaren." Davis heeft alle redenen om tevreden te zijn. Net als algemeen directeur Daniël Van Parijs van Unilog. Het bedrijf verzorgt goederenvervoer per spoor vanuit Muizen via de Chunnel naar Groot-Brittannië. In 1994 werden 885 containers vervoerd, in 1998 zullen er dat vermoedelijk 23.000 zijn. Die sterke groei maakt een herschikking van de activiteiten noodzakelijk. Het aantal wekelijkse vrachten vanuit Muizen naar Groot-Brittannië blijft met elf status-quo. Maar de treinen worden ontkoppeld: voortaan rijden er zes rechtstreekse bloktreinen naar Manchester, vijf sporen naar Londen en Birmingham. "Door de nieuwe planning zijn onze treinen niet langer onderhevig aan rangeerbewegingen," verklaart Daniël Van Parijs de gewijzigde optie. "Dat betekent tijdwinst, en dus een nog hogere garantie voor het naleven van de transittijden. Ten slotte worden de boekingen duidelijker, omdat we nu elke dag precies weten hoeveel capaciteit we in huis hebben."De bezettingsgraad van Unilog bedraagt vandaag 85%. De nieuwe formules moeten de bezetting nog meer opkrikken. "In Muizen hebben we bovendien nog ruimte om uit te breiden," denkt Daniël Van Parijs al verder in de toekomst. "Muizen is door zijn centrale ligging uitstekend. Het is geen kopstation, we kunnen via Mechelen óf Leuven naar de Kanaaltunnel sporen." Unilog denkt ook aan de exploitatie van andere stations in België. Maar voorlopig is Muizen het enige dat beantwoordt aan de strenge veiligheidseisen voor het sporen door de Chunnel. Unilog heeft helemaal geen last van de stevige groei: betalingsproblemen kent het bedrijf niet. Het is immers een 55%-dochter van Inter Ferry Boats, op zijn beurt een dochter van de NMBS en verantwoordelijk voor het goederenvervoer. De andere 45% van Unilog zijn in handen van het Amerikaanse spoorwegbedrijf EWS. De tien werknemers van Unilog haalden in 1997 een omzet van 310 miljoen frank. Voor 1998 is 430 miljoen frank voorzien.