Het Bisschoppelijk Seminarie is de derde Gentse locatie van Vlerick.
...

Het Bisschoppelijk Seminarie is de derde Gentse locatie van Vlerick. De wieg van de managementschool stond in de Sint-Pietersnieuwstraat, in een privé-pand van professor André Vlerick. "In die beginperiode vonden de lessen eigenlijk plaats in een tiental verschillende locaties in Gent," weet Patrick De Greve. "Er waren professoren die elkaar nooit zagen. En dat rijmde natuurlijk niet echt met onze visie op integratie van disciplines en netwerkingfilosofie." In 1994 verhuisde de Vlerick-school dan ook naar de Uco-toren aan de rand van Gent. Vlerick kreeg het hele elf verdiepingen tellende torengebouw in erfpacht, maar betrok zelf maar vier niveaus. De rest van het gebouw zou men wel kunnen verhuren, zo dacht men. Een misrekening: de kantoormarkt beleefde kort nadien de naweeën van een internationale vastgoedcrisis, de verdiepingen bleven grotendeels leeg en Vlerick greep dus naast de voorziene huurinkomsten. "Dat heeft ons behoorlijk pijn gedaan," blikt De Greve terug. "We hebben de erfpachtovereenkomst wel kunnen omzetten in een huurovereenkomst. En we zijn in die periode toch sterk gegroeid zodat we bijna elk jaar een verdieping meer konden inpalmen." Eind 2001 wist de Vlerick-directie dat ze op zoek moesten naar een nieuwe stek, de eigenaars van de Uco-toren wilden hun gebouw renoveren. De keuze voor het Grootseminarie aan De Reep kreeg onmiddellijk de actieve steun van provinciegouverneur Herman Balthazar ( SP.A) en van de Gentse burgemeester Frank Beke ( SP.A). De provincie Oost-Vlaanderen, die eigenaar is van het pand, zag in Vlerick een interessante buur voor het Huis van de Economie, de andere gebruiker van het complex. Voor de Gentse burgemeester was het dan weer aantrekkelijk dat een belangrijke werkgever zich opnieuw in het stadscentrum zou vestigen. Vlerick ging opnieuw een erfpachtovereenkomst van 99 jaar aan. Voor de gedeeltelijke financiering van de 10 miljoen euro voor de nieuwbouw- en renovatiewerken kon Vlerick een beroep doen op de beruchte alumniwerking van de school. De alumni schreven een aantrekkelijke obligatielening uit, goed voor een derde van het totaal te financieren bedrag. Vlerick putte ook een derde uit eigen middelen, de rest werd geleend.