Diversificatie op de hr-markt. Dat moet de komende jaren de groeimotor worden voor The House of HR. CEO Philip Cracco en operationeel directeur Conny Vandendriessche, die beiden tot voor kort aan het hoofd stonden van uitzend- en selectiectiebedrijf Accent, leiden voortaan The House of HR. Dat overkoepelt verschillende hr-activiteiten - waaronder Accent - en zal de komende maanden geformaliseerd worden als een volwaardige holding. "The House of HR omvat een aantal hr-bedrijven waarmee een uitgebreid aanbod kan worden gegeven", legt marketingmanager Lieven Bonamie uit. Naast de vennootschap Accent Jobs for People zullen ook een aantal andere vennootschappen onder The House of HR vallen: Just Work (uitzendarbeid en payrolling), SOS@Home (poetsdames via dienstencheques), Au Pair International (rekrutering van buitenlandse au pairs om te plaatsen in Belgische gezinnen) en Peak6 (detachering van hr-professionals). Stappen in de richting van de detacheringsmarkt werden begin dit jaar al gezet toen Accent een participatie nam van 55 procent in Logi-Technic uit Veurne, een bedrijf gespecialiseerd in detachering van technische profielen. Dat sluit aan bij een algemene trend. In heel mature markten als Nederland is detachering een belangrijk onderdeel van de personeelsmarkt.
...

Diversificatie op de hr-markt. Dat moet de komende jaren de groeimotor worden voor The House of HR. CEO Philip Cracco en operationeel directeur Conny Vandendriessche, die beiden tot voor kort aan het hoofd stonden van uitzend- en selectiectiebedrijf Accent, leiden voortaan The House of HR. Dat overkoepelt verschillende hr-activiteiten - waaronder Accent - en zal de komende maanden geformaliseerd worden als een volwaardige holding. "The House of HR omvat een aantal hr-bedrijven waarmee een uitgebreid aanbod kan worden gegeven", legt marketingmanager Lieven Bonamie uit. Naast de vennootschap Accent Jobs for People zullen ook een aantal andere vennootschappen onder The House of HR vallen: Just Work (uitzendarbeid en payrolling), SOS@Home (poetsdames via dienstencheques), Au Pair International (rekrutering van buitenlandse au pairs om te plaatsen in Belgische gezinnen) en Peak6 (detachering van hr-professionals). Stappen in de richting van de detacheringsmarkt werden begin dit jaar al gezet toen Accent een participatie nam van 55 procent in Logi-Technic uit Veurne, een bedrijf gespecialiseerd in detachering van technische profielen. Dat sluit aan bij een algemene trend. In heel mature markten als Nederland is detachering een belangrijk onderdeel van de personeelsmarkt. Cracco en Vandendriessche zullen dus de overkoepelende structuur The House of HR leiden terwijl Jan Ingelbeen general manager wordt van de Accent-tak. Cracco en Vandendriessche bezitten wel nog altijd twee derde van de aandelen van Accent. GIMV is eigenaar van 33 procent. Er werd voor de expansiestrategie geen bijkomend kapitaal opgehaald. Wel werd een nieuwe financieringsfaciliteit van 15 miljoen euro afgesloten bij een Belgische grootbank. Concreet zullen er 40 nieuwe vestigingen worden geopend en 120 extra medewerkers worden aangetrokken. Een beslissing die trouwens al een paar maanden geleden genomen was. De meeste nieuwe kantoren zullen onder Accent vallen, maar met SOS@Home en Just Work zullen twee nieuwe kantoornetwerken worden uitgebouwd. Een gedurfde strategie voor een bedrijf dat het gros van zijn omzet haalt in een sector waar de klappen vallen. De groeicijfers van de uitzendsector kleuren al een tijd felrood: -21,75 procent in januari in vergelijking met vorig jaar, -23,56 procent in februari, -29,63 procent in maart en -26,87 in april. Het aantal werknemers in de uitzendsector is de jongste maanden gedaald van 6500 naar 6150 werknemers; een zelden geziene afkalving. Dat maakt het des te opvallender dat een speler als Accent (geconsolideerde omzet in 2008: 204 miljoen euro; netwerk van 180 kantoren) beslist om bijkomende kantoren te openen en nieuwe werknemers aan te trekken. Volgens Conny Vandendriessche is de verklaring te zoeken in het feit dat Accent Jobs for People een nichespeler is en blijft. "Het uitzend- en selectiebedrijf werkt met tien verschillende divisies die elk een nichemarkt bespelen voor zowel bedienden als arbeiders", legt Vandendriessche uit. Zo specialiseert de dit jaar opgerichte poot 'Accent Technical Forces' zich in technischebediendeprofielen en levert 'Accent Medical Services' de medische sector medewerkers zoals verpleegkundigen en apothekersassistenten. 'Accent Jobs for Shops' biedt dan weer enkel mensen in de retail. Het gaat hier zowel om de kassierster als een gerant of een rekkenvuller. Bovenop die nichestrategie kiest Accent voor het hogere segment in de uitzendmarkt, met een absolute focus op uitzendjobs met de optie op een vast contract. Onderzoek toont aan dat 60 procent van de uitzendkrachten na verloop van tijd een vaste job vindt, maar bij Accent maakt dit een centraal deel van de businessstrategie uit en ligt het percentage rond de 90 procent. "Wie bij Accent binnenstapt, weet dat het werk met de optie vast is. Dat is een andere focus dan bij de grote spelers", zegt marketingmanager Lieven Bonamie. "Een klant die bij ons komt, weet dat hij een grondige screening kan verwachten. Wij zijn een uitzend- en selectiebedrijf." "Als je vandaag de demografische trends bekijkt, dan zal er een tekort aan werknemers blijven bestaan, ondanks de crisis. De lijst van knelpuntberoepen neemt nog altijd toe", gaat hij verder. "Als we ons focussen op tijdelijke profielen waarbij we boekhouders zoeken voor korte opdrachten, dan heeft dat volgens ons geen kans op slagen omdat er zo veel vraag naar is en zo weinig aanbod. Als we aan een boekhouder zeggen dat die een job krijgt voor twee weken, dan is die zeer terughoudend en gaat hij op zoek naar ander werk. Zulke mensen blijven hun profiel op VDAB plaatsen en worden nog altijd aangesproken via andere jobkanalen. Je ontgoochelt ook je klant die na twee weken niet verder kan werken met jouw kandidaat. Wij willen daarom enkel jobs aanbieden die uitkomst bieden op een vast contract." Gezien de uitbreiding van de activiteiten naar het plaatsen van technische bedienden en het opvullen van vacatures in de non-profit hoopt Accent dit jaar tegen de markttrend in toch 15.000 banen te bieden die uitzicht geven op een vast contract. Die voorspelling is gebaseerd op een extrapolatie van de resultaten van 2008. Vandendriessche: "We baseren ons ook op een rondvraag bij onze klanten. Ook al worden het nog moeilijke kwartalen. In 2008 hebben we bijgedragen tot de creatie van 12.000 jobs. Voor 2009 moet dat dus een stijging betekenen van 3000 jobs optie vast. Dat is een mooi verhaal in deze moeilijke periode." Ook al heeft vooral het arbeiderssegment van de uitzendsector het moeilijk (in april daalde de markt met 36 procent op jaarbasis tegenover 'slechts' 11,6 procent in het bediendesegment), toch hoopt Accent ook een pak arbeiders aan een job te helpen. "Bedrijven willen ook arbeiders aantrekken en ze behouden", benadrukt Vandendriessche. "Accent wordt trouwens vaak beschouwd als een specialist voor het bediendesegment omdat 60 procent van onze uitzendkrachten bedienden zijn. Maar we mikken wel degelijk breder." Onder andere Accent Industry Services en Accent Construct (voor de bouwsector) focussen zich op de arbeiderspopulatie. Om zijn groeistrategie te concretiseren, wil Accent 120 extra werknemers - vooral commerciële profielen - aantrekken. Eigen aan Accent is dat er per kantoor slechts een paar medewerkers zijn. Elk kantoor bedient ook een specifieke niche. "Accent is geen grote jobshop met 1 manager en 40 werknemers. Het zijn kleine entiteiten gefocust op niches", legt Vandendriessche uit. "Neem Accent Technical Forces dat gefocust is op hogere technische bedienden. De mensen die zo'n kantoor bemannen, weten wat een A1-bouwkunde of een ingenieur is. Onze medewerkers zijn eigenlijk ook specialisten." Accent is het typevoorbeeld van een generalist op de uitzendmarkt die zeer snel specialist is geworden. Het bedrijf werd in 1995 door Philip Cracco en Conny Vandendriessche opgericht als Accent Interim met een focus op tijdelijke arbeid. Beiden hadden al wat ervaring opgedaan bij Adecco (toen nog Adia). Toen ze hun eerste kantoor in Roeselare openden, wilden ze aanvankelijk meespelen in de prijzenoorlog van de grote uitzendboeren. "We kozen voor een prijsstrategie, maar we hebben vrij vlug ingezien dat we het niet konden halen tegenover de grote spelers", herinnert Vandendriessche zich. "Zij beschikten over een groter kapitaal en konden met kleinere marges werken. Dus zat er voor ons weinig anders op dan met een nieuw concept uit te pakken. We moesten ons onderscheiden en hebben dat gedaan met onze formule 'optie vast'." Accent koos eerder voor rendabiliteit dan voor volume. En dus moest het in meerdere niches actief zijn. "Als je 100 mensen moet plaatsen in eenzelfde bedrijf dan bepalen zij de prijs", zegt Vandendriessche. "Wij werken one-to-one. Dat is ook een deel van ons succes. 99 procent van onze omzet zit bij kmo's. Bovendien geven wij ook advies aan die bedrijven." Met de oprichting van The House of HR wordt daarop voortgebouwd." Ander opvallend aspect van de groeistrategie van Accent is dat het een van de weinige Belgische spelers is op de uitzendmarkt met een uitgesproken internationale aanpak. Zeker sinds GIMV in 2006 in het kapitaal stapte (het bezit 33 procent van de aandelen) om net die internationale groei te ondersteunen. Vorig jaar deed Accent drie overnames met Grupo Activa (Spanje), Intervention (Nederland) en Brava Consulting (gespecialiseerd in het rekruteren van uitzendkrachten in Oost-Europa). In totaal is Accent nu in zes landen actief met 180 kantoren waarvan 60 buiten België. Vandendriessche geeft toe dat de markt in verscheidene landen zware klappen krijgt. "Vooral Spanje is niet gemakkelijk. De markt is er met 40 procent gekrompen. Het wordt dus hard knokken, maar ik ben ervan overtuigd dat ons businessconcept blijft werken." Door Alain Mouton / Foto's Thomas De BoeverAccent hoopt dit jaar tegen de markttrend in toch 15.000 banen te bieden die uitzicht geven op een vast contract.