KBC Verzekeringen, een dochteronderneming van de KBC-groep, inde 2,89 miljard euro premies in 2010, ongeveer twee derde voor levensverzekeringen (spaar- en beleggingsproducten) en een derde voor niet-levensverzekeringen (motorrijtuigen, schade, ongevallen, hospitalisatie, ...).
...

KBC Verzekeringen, een dochteronderneming van de KBC-groep, inde 2,89 miljard euro premies in 2010, ongeveer twee derde voor levensverzekeringen (spaar- en beleggingsproducten) en een derde voor niet-levensverzekeringen (motorrijtuigen, schade, ongevallen, hospitalisatie, ...). Het marktaandeel van KBC Verzekeringen bedraagt 16 procent in leven, dat in niet-leven is 8 procent. KBC Verzekeringen verkoopt zijn producten vooral via een netwerk van meer dan 500 verzekeringsagentschappen en 680 bemande bankkantoren. Voor schadeverzekeringen zijn de verzekeringsagenten het belangrijkste verkoopkanaal (ongeveer twee derde), terwijl de bankkantoren in 2010 tot 80 procent van de verkoop van levensverzekeringen voor hun rekening namen. Het samenwerkingsmodel tussen bankkantoren en verzekeringsagentschappen stimuleert de kruisverkoop. Zo verkoopt KBC bij acht van de tien woningkredieten ook een woningpolis, en bij drie vierde een schuldsaldoverzekering. Het bedrijf scoort zeer goed bij zelfstandigen en kmo's. Vooral in de land- en tuinbouw en de socialprofitsector heeft de verzekeraar een sterke marktpositie. Voor het corporatesegment, de markt voor grote ondernemingen, instellingen en overheden, werd in 2010 KBC Corporate Insurance (KCI) gelanceerd. KCI, een aparte eenheid in KBC Verzekeringen, werkt ook samen met een selecte groep makelaars. Een van de groeipolen van KBC Verzekeringen zijn de Tak 23-beleggingsverzekeringen. Dat is opmerkelijk omdat de globale markt voor Tak 23-producten in België daalt. KBC schrijft zijn succes toe aan zijn jarenlange ervaring met fondsen en aan de lancering van enkele innovatieve producten. De aangroei van de Tak 23-verzekeringen compenseerde gedeeltelijk de gedaalde verkoop van levensverzekeringen met rentegarantie (Tak 21), maar niet helemaal. De globale brutopremies in leven kenden een lichte terugval. De forse winst van KBC Verzekeringen in 2010 is grotendeels toe te schrijven aan een herwaardering van de beleggingsportefeuille. De nettobeleggingsopbrengsten stegen met 761 miljoen euro tot 919 miljoen euro. Dat is het gevolg van de toename van de ontvangen dividenden van dochterondernemingen, van de netto gerealiseerde meerwaarden, van de verworven rente op de obligatieportefeuille en van de daling van waardeverminderingen. Maar ook het technisch resultaat van de verzekeringsmaatschappij verbeterde, zowel in leven als in niet-leven. In leven was er 211,9 miljoen euro overschot. In schade verdubbelde het resultaat tot 129,4 miljoen euro, dankzij een groei boven het marktgemiddelde en een degelijk acceptatiebeleid. In niet-leven haalde KBC Verzekeringen in 2010 een combined ratio (verzekeringstechnische lasten plus bedrijfskosten tegenover verdiende en geboekte verzekeringspremies) van 95 procent. PATRICK CLAERHOUTEen van de groeipolen van KBC Verzekeringen zijn de Tak 23-beleggingsverzekeringen.