Terwijl premier Jean-Luc Dehaene en minister-president Luc Van den Brande China platlopen om orders binnen te rijven, wordt een miljardeninvestering van Chinese holdings in Antwerpen geblokkeerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarom wil de overheid handelen 'met alle Chinezen, maar niet met den dezen' ?
...

Terwijl premier Jean-Luc Dehaene en minister-president Luc Van den Brande China platlopen om orders binnen te rijven, wordt een miljardeninvestering van Chinese holdings in Antwerpen geblokkeerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarom wil de overheid handelen 'met alle Chinezen, maar niet met den dezen' ?Antwerpen, Hongkong, Beijing.W u Xijian begrijpt er niets van. De Chinese zakenman schudt verveeld zijn hoofd, terwijl hij zijn broodje verorbert in een Antwerps hotel. "Miljarden willen we hier investeren," zegt Wu Xijian. "Maar het duurt jaren voor ons dossier wordt afgehandeld. U moet begrijpen dat sommige partners eraan denken hun Europese zetel in een ander land te vestigen." De 37-jarige Wu Xijian is voorzitter van Ginwa, ofwel Golden Flower. Deze holding groepeert veertien bedrijven met een geconsolideerde omzet van 4 miljard dollar (148 miljard frank) en 3000 werknemers. Golden Flower, onder meer actief in de voedings-, farma- en elektronicasector, wordt door Wu Xijian meerderheidsaandeelhouder naast de provincie Shaanxi, die 30 % in handen heeft gewaardeerd op 350 miljoen dollar (12,9 miljard frank). Einde november 1997 bracht de gouverneur van Shaanxi samen met Wu Xijian een bezoek aan collega Camille Paulus van Antwerpen, waarmee de Chinese provincie een vriendschapsakkoord heeft. In hoeverre dit akkoord nog ernstig wordt genomen, kreeg Paulus op een uiterst beleefde manier te horen. De Belgische regering weigert immers al meer dan een jaar een beroepskaart af te leveren voor Wu Xijian. Ook Lu Dahai, topman van Ocean's Morning, en Qu Hong van K Vision International Investment worden aan het lijntje gehouden door de Dienst Vreemdelingenzaken (Binnenlandse Zaken), die het ministerie van Middenstand hierover moet adviseren. De heren Wu, Lu en Qu vragen een beroepskaart, omdat ze willen investeren in Antwerpen. Zwaar zelfs. Advocaat Luc Peeters : "In totaal willen Golden Flower, Ocean's Morning en K Vision zich op middellange termijn voor zo'n 5 tot 6 miljard frank engageren. Als het dossier voor einde januari niet rond is, trekken deze investeerders naar een ander land." Dat de dienst Vreemdelingenzaken wil nagaan of deze drie ondernemingen geen verdekte witwasbedrijven zijn, mag volgens de raadsman niet worden ingeroepen om de trage gang van zaken te verantwoorden. Peeters : "Iedereen die ter plaatse gaat kijken, zal vaststellen dat deze ondernemingen echte activiteiten hebben." Slapend rijk in BeijingIn Beijing treffen we Wang Donglao, die de immobiliënprojecten van K Vision leidt. "De markt voor onroerend goed is booming," zegt hij. "Tegelijk is er een tekort aan geld om de bouwprojecten voor te financieren. Wie geld bezit en de juiste contacten heeft, kan dus slapend rijk worden. Welnu : K Vision heeft beide." K Vision is de promotor van twee enorme projecten : Celebrity Plaza (waarde : 130 miljoen dollar) en Sunshine Plaza (175 miljoen dollar). Dat laatste gebouw telt 30 verdiepingen voor kantoren en woningen. Een appartement van 127 vierkante meter wordt verkocht voor 250.000 dollar (9,25 miljoen frank). Een appartement van 260 vierkante meter kost 550.000 dollar (20,35 miljoen frank). "80 % is op voorhand verkocht," weet Wang Donglao. "Nogal wat Chinezen uit Hongkong, Macao en Singapore hebben hier in Beijing een optrekje. Ook regeringsfunctionarissen en toplui van de overheidsondernemingen vinden hun stek in onze projecten." Yin Lam, die samen met Qu Hong aan het hoofd staat van K Vision, volgt vanuit Hongkong de immobiliënmarkt in Beijing. "Onze onroerend goed-investeringen in Beijing bedragen vandaag 300 miljoen dollar met over drie tot vijf jaar een opbrengst van 50 miljoen dollar," rekent ze. "De rest van onze investeringen waarderen we op 10 miljoen dollar." Hongkong beschikt over een moderne financiële infrastructuur en knowhow en is zo de perfecte tussenstap voor investeringen in de Volksrepubliek, vindt de zakenvrouw. "Wij kunnen als Chinezen zonder beperkingen aan het economische leven in de rest van China deelnemen. Terwijl er voor buitenlandse ondernemingen soms nog beperkingen zijn." K Vision zelf werd in 1992 opgestart door Qu Hong, een staatsingenieur die in de Volksrepubliek een fortuintje had opgebouwd met de invoer van computertechnologie. Het bedrijf handelt vandaag ook in elektronica, levert bedrijfs- en handelsinformatie en investeert in biotechnologie. K Vision is hoewel voor 80 % in handen van Qu Hong een beursgenoteerd bedrijf. Yin Lam (die zelf 10 % bezit) verklaart : "Kapitaalgroepen uit mainland China doen een beroep op de Hong Kong Stock Exchange om hun vennootschap een klaar juridisch statuut te schenken of vreemd kapitaal aan te trekken. Zo ook K Vision." Antwerpen : hub voor Chinese investeringenWaarom wil K Vision net in Antwerpen investeren ? "Antwerpen ligt centraal en de haven is belangrijk voor export- en invoeractiviteiten die we er willen ontwikkelen," zegt Yin Lam. "We denken ook aan investeringen in de informaticasector. China en België hebben traditioneel nauwe banden. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, bijvoorbeeld, schijnen soms principiële bezwaren te hebben tegen China. Jullie zijn veel meer business minded." Eenzelfde positief geluid vangen we op bij Lu Dahai, de topman van Ocean 's Morning.Nadat in 1989het studentenoproer op Tienanmen werd neergeslagen, zijn de Amerikaanse en de meeste Europese investeerders kopschuw geworden, vindt Lu Dahai. "Maar de Belgen versterkten hun positie in China."Dahai en zijn zakenpartners Yang Jie en Cao Chen zijn de aandeelhouders van Ocean's Morning Commercial Investment (kapitaal : 30 miljoen frank), de centrale Belgische nv van Ocean's Morning (zie kader : Witwasserij ?). Dahai ziet dit bedrijf als "onze voorpost en een investeringshub". "Eens alle administratieve beslommeringen achter de rug zijn, zullen we een pand aankopen en met onze andere partners actief naar nieuwe investeringen uitkijken," stelt hij. Lu Dahai startte in de jaren tachtig met trading in metaal, petroleum en technische installaties. "In het begin had ik zo'n 1 miljoen dollar bij elkaar gehandeld, niet al te veel dus," zegt hij monkelend. "Met een even grote lening van een bevriende bank startten we in 1991 Ocean's Morning. Vandaag heeft deze holding een eigen vermogen van 15 miljoen dollar en 20 miljoen dollar geleend kapitaal." Ocean's Morning is op verschillende domeinen actief. Zo investeert de holding met de provincie Shaanxi en het overheidsbedrijf Shandong Cable in het wassenbeeldenmuseum in Changping (Beijing). Kostprijs van dit museum : 40 miljoen dollar. Cai Jichen, topman van Shandong Cable (waarin Ocean's Morning onder meer participeert) : "Omdat we Lu Dahai zeer goed kennen, is zijn positie in Antwerpen ook belangrijk voor ons. Wij zoeken immers partners in de Europese Unie en Ocean's Morning zal ons daarbij helpen." Ocean's Morning participeert ook in andere musea, de handel en de productie van transformatoren en vislijnen. Dahai : "De creatie van de Belgische nv was onze eerste belangrijke stap in het buitenland."De Chinees begrijpt wel waarom de afhandeling van de Europese investering zoveel tijd in beslag neemt. "Sommige westerlingen weten totaal niets van de recente evolutie in China," aldus Dahai. "De regering spoort de ondernemers aan om geld te verdienen, omdat ze ervan overtuigd is dat de economie slechts op die manier erbovenop komt. Rijk worden is dus een must, want het maakt deel uit van de officiële politiek." James Tien, voorzitter van de Hong Kong General Chamber of Commerce, legt uit : "De filosofie van het Chinese socialisme komt erop neer dat de markt wordt gebruikt om welstand voor iedereen te creëren. Staatsholdings worden in zekere zin geprivatiseerd, omdat ze worden geleid door vrije ondernemers, die winst maken voor de overheid." Lu Dahai : "U mag dit systeem gerust kapitalistisch noemen... maar ik doe dat liever niet." HANS BROCKMANS CHINESE MILJARDENINVESTERINGEN IN ANTWERPENDoor getalm ging de aankoop van het Permekegebouw in Antwerpen een investering van 1,5 miljard frank door Chinese investeerders niet door. Laat investeerder Wu Xijian (Golden Flower) ook het Kapelse Starrenkasteel links liggen ? En wat met de geplande 5 tot 6 miljard investeringen ?