De dertigjarige Johan Janssens, product manager bij het Belgische filiaal van Bristol Myers Squibb, draagt sinds kort de titel van "Europees Product Manager van het Jaar", weggekaapt in de competitie die het Engelse onafhankelijke farma-vakblad "Pharmaceutical Times" voor de derde maal organiseerde. De opdracht bestond erin een marketing- en communicatieplan uit te werken voor een fictief anti-astmamiddel. Janssens haalde het, vóór een Nederlandse, een Britse en een Duitse collega.
...

De dertigjarige Johan Janssens, product manager bij het Belgische filiaal van Bristol Myers Squibb, draagt sinds kort de titel van "Europees Product Manager van het Jaar", weggekaapt in de competitie die het Engelse onafhankelijke farma-vakblad "Pharmaceutical Times" voor de derde maal organiseerde. De opdracht bestond erin een marketing- en communicatieplan uit te werken voor een fictief anti-astmamiddel. Janssens haalde het, vóór een Nederlandse, een Britse en een Duitse collega. Aan de Europese strijd gingen nationale competities vooraf. "We kregen de opdracht een product te lanceren. Je moet proberen om de fictieve onderneming binnen te loodsen in de top-tien van de farmaceutische bedrijven, een break-even te bereiken en een toegevoegde waarde aan het product te geven," aldus Johan Janssens. Hij verdedigde zijn strategie en de uitwerking ervan eerst met succes in België en daarna, eveneens met succes, voor een Europese jury. "Het gaat daarin om de hele weg die een product af moet leggen : van de registratie tot de consument. Vroeger stond in de farmaceutische marketing vooral de arts centraal, nu de consument. Het gaat ook om het toepassen van een manier van denken. Je moet alles in ogenschouw nemen, ook de wijze van denken van de concurrentie."Johan Janssens, geboren in Gent maar getogen in het Aalsterse, waar hij nog steeds woont, genoot een opleiding in de farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, maar kwam er snel achter dat hij niet echt in de wieg was gelegd om officina-apotheker te worden. Op de eerste plaats wordt het door de vestigingswet steeds duurder een bestaande apotheek over te nemen en op de tweede plaats vond hij het bij nader inzien een enge wereld. "Ik zocht expansie, ik wilde iets anders dan pillen en doosjes afgeven. Ik heb dan tijdens mijn legerdienst een voorbereidend jaar management gedaan in weekendonderwijs, om het ingangsexamen van de Speciale Licentie Marketing aan de Vlerick School voor te bereiden." Op die manier vond hij de ideale mix : het wetenschappelijke aspect van de farmaceutische producten gekoppeld aan de marketing ervan. Na de Vlerick-opleiding zette Janssens z'n eerste professionele stappen als product manager bij farma-firma Servier, vanwaar hij een tweetal jaren later vertrok naar Bristol Myers Squibb. Zijn toekomst ziet hij breder dan de marketing van de ethische producten (geneesmiddelen die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn). "Ik zou verder willen gaan, naar producten voor de consument, naar over the counter-geneesmiddelen (OTC, vrij te koop) of cosmetica. In de ethische business is er een strenge reglementering. In de OTC-sector minder. Daar kun je echt naar de consument luisteren, een product ontwikkelen en je zo onderscheiden." Wat betekent het winnen van die internationale prijs ? "Het heeft me veel voldoening gegeven. Die titel van Europees Product Manager van het Jaar legt toch wat gewicht in de schaal. En je krijgt veel internationale contacten."JOHAN JANSSENS (BRISTOL MYERS SQUIBB) Bekroonde farma-marketeer.