Met een omzet tussen 18 en 19 miljoen euro zit de doppenfabrikant Procap al enkele jaren aan zijn plafond. In de komende drie jaar zal dat cijfer volgens algemeen directeur Steve Daems groeien tot 22 miljoen euro dankzij de nieuwe fabriek die het Luxemburgse moederbedrijf in Hoboken optrok.
...

Met een omzet tussen 18 en 19 miljoen euro zit de doppenfabrikant Procap al enkele jaren aan zijn plafond. In de komende drie jaar zal dat cijfer volgens algemeen directeur Steve Daems groeien tot 22 miljoen euro dankzij de nieuwe fabriek die het Luxemburgse moederbedrijf in Hoboken optrok. Procap investeerde 9,5 miljoen euro, waardoor Hoboken zijn productiecapaciteit kan uitbreiden van 32 naar circa 55 machines. Procap vernieuwde de infrastructuur en verdubbelde de fabrieksoppervlakte, waarmee de onderneming de komende jaren nieuwe markten kan aanboren. Vooral de voedingsindustrie komt dankzij de infrastructurele verbeteringen in het vizier, maar ook in de agricultuur (doppen voor herbiciden en pesticiden bijvoorbeeld) schuilen mogelijkheden. Vandaag ontwikkelt, produceert en verkoopt Procap Hoboken vooral plastic sluitingen voor klanten in de chemische sector (chemie, petrochemie en agrochemie vormen driekwart van de omzet) en in de farmacie (10 % van de omzet). "Voor ons is dit een organisatorische en een procesinnovatie", duidt Steve Daems. "Met de nieuwe fabriek kunnen we nieuwe projecten aannemen in eender welk segment en werken aan vernieuwende producten." De investering in de infrastructuur zorgt ook voor een besparing op de loonkosten dankzij robotisering. "Niet dat we met minder mensen willen werken", sust Daems. "Door de verdubbeling van de capaciteit kunnen we nieuwe projecten aantrekken met het huidige personeelsbestand. We hopen dat we de komende jaren het aantal werknemers van 75 naar 85 kunnen verhogen." Opvallend is dat Procap Hoboken midden in een natuurgebied zijn uitbreiding realiseerde. De Hobokense Polder vlak bij de Schelde groeide uit tot een natuurgebied met een grote diversiteit aan watervogels. Maar dat gebeurde pas nadat Procap er zich al had gevestigd. Het kocht andere bedrijven in het voormalige industriegebied op, saneerde het terrein van een oliefabriek en pootte er zijn nieuwe gebouw neer. "Samen met Natuurpunt werkten we een plan uit voor onze uitbreiding. We kregen raad over de beplanting en over hoe we ons gebouw zo onopvallend mogelijk konden maken. We investeerden in zonnepanelen en in elektrische spuitgietmachines die minder verbruiken en warmte recupereren." WOUTER TEMMERMAN"We hopen dat we de komende jaren het aantal werknemers van 75 naar 85 kunnen verhogen"